WCZESNE LECZENIE ORTOPEDYCZNOORTODONTYCZNE III KLASY SZKIELETOWEJ U PACJENTÓW ROSNĄCYCH - KURS TEORETYCZNY ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE

 • Data: 22-23.03.2024
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 2790 zł. Przy wpłacie do dnia 31.12.2023 2390 zł . Cena ze zniżką dla studentów i specjalizantów 2390 zł

Wykładowca:

 • dr. n. med Małgorzata Kuc-Michalska

  Absolwentka studiów stomatologicznych na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, które ukończyła
  w 1993 roku. Pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej uzyskała w 1996 roku, drugi – w 1999
  roku. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
  Od 1999 roku prowadzi wykłady z ortodoncji w Podyplomowym Studium Ortologopedii Uniwersytetu
  Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem stowarzyszeń ortodontycznych: Sekcji Ortopedii Szczękowej
  PTS, PTO, WFO i AAO. Od 2009 roku wygłasza prezentacje i wykłady, jak również publikuje artykuły
  naukowe. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieoperacyjnego, ortopedycznego
  leczenia wad szkieletowych, dojrzałości szkieletowej i jej wpływu na wyniki leczenia oraz zastosowania
  szybkiej ekspansji szczęki w leczeniu szczękowoortopedycznym dzieci, młodzieży i dorosłych.
  Jej doktorat, opublikowany wspólnie z Tiziano Baccettim, zainicjował badania na całym świecie związane
  ze skokiem wzrostowym i zyskał ponad 90 cytowań w publikacjach dotyczących rozwoju człowieka.