Miniimplanty ortodontyczne bez tabu - kurs teoretyczny

  • Data: 1-2 marca 2024
  • Miejsce: Warszawa
  • Cena: 2490 zł - Przy wpłacie do dnia 31.12.2023, cena: 2190 zł

Wykładowca:

  • dr n.med. Agnieszka Srebrzyńska

    W początkowym okresie szkolenia zawodowego - od studiów stomatologicznych, poprzez studia doktoranckie oraz specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej - związana z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadziła tam zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne dla studentów stomatologii. Jej rozprawa doktorska obejmująca swoją tematyką zagadnienia z dziedziny chirurgii stomatologicznej, radiologii i ortodoncji, uzyskała wyróżnienie nadane przez Radę Wydziału tej uczelni. Swoją edukację zawodową kontynuowała realizując szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji pod opieką wysokiej klasy specjalistów. 
    Ma w swoim dorobku liczne wystąpienia podczas krajowych i międzynarodowych kongresów. Jest współautorką kilkunastu publikacji naukowych.  Jest członkiem PTO, PTS i PTCHSiST. Do jej zainteresowań klinicznych należą w szczególności przypadki wymagające leczenia interdyscyplinarnego i współpracy chirurgiczno – ortodontycznej (m.in. sprowadzanie zębów zatrzymanych, zębów z dilaceracją, TAD). Prawie od początku swojej praktyki stosuje zakotwienie szkieletowe przy pomocy miniimplantów ortodontycznych. Od 2013 roku jest właścicielem prywatnej praktyki Trident w Katowicach w której obejmuje kompleksową opieką pacjentów zarówno z dziedziny ortodoncji jak i chirurgii stomatologicznej i implantologii. Zdobyte w trakcie licznych zabiegów chirurgicznych doświadczenie praktyczne pozwala jej na doskonałą znajomość anatomii i warunkach kostnych, umożliwiając sprawne planowanie zabiegów wprowadzania miniimplantów ortodontycznych z uwzględnieniem biomechaniki ortodontycznej.

Tematyka:

Celem szkolenia jest dogłębne teoretyczne przygotowanie lekarza do wprowadzenia leczenia opartego o wykorzystanie zakotwienia szkieletowego do swojej praktyki. Omówione zostaną aspekty diagnostyki i planowania leczenia z uwzględnieniem warunków anatomicznych oraz wskazań biomechaniki oczekiwanych przesunięć zębowych. Omówiony zostanie protokół implantacji w różnych okolicach: po stronie przedsionkowej w szczęce i żuchwie, ale także protokoły implantacji po stronie podniebiennej. Szczegółowo przedstawione zostaną możliwe powikłania oraz metody rozwiązywania sytuacji awaryjnych. Pozwoli to lekarzowi samodzielnie planować i prowadzić leczenie z wykorzystaniem miniimplantów ortodontycznych. Lekarz zostanie przygotowany do rozwiązania większości awaryjnych sytuacji klinicznych tak, aby zdołać sprostać ewentualnym komplikacjom. Uczestnicy szkolenia poznają metody stosowania zakotwienia szkieletowego pośredniego oraz bezpośredniego, zarówno stosowanego samodzielnie, jak i w połączeniu z różnymi aparatami podniebiennymi. Przybliżone zostaną metody obciążania miniimplantów, a także protokoły aktywacji w poszczególnych przypadkach. Szczegółowo zostaną omówione najczęściej spotykane sytuacje kliniczne i metody wspomagania leczenia w przypadku stłoczeń i wad zębowych, wad kl. II oraz kl. III, wad pionowych oraz poprzecznych. Omówione zostaną różnice w przypadku leczenia pacjentów w wieku rozwojowym jak i dorosłych. Przedstawione zagadnienia będą ilustrowane licznymi przykładami przypadków klinicznych.