Miniimplanty ortodontyczne bez tabu - kurs praktyczny

  • Data: 2 lipca 2022
  • Miejsce: Katowice
  • Cena: Cena 3490 zł / Max ilość uczestników :6

Wykładowca:

  • Dr n.med. Agnieszka Srebrzyńska-Witek

    W początkowym okresie szkolenia zawodowego - od studiów stomatologicznych, poprzez studia doktoranckie oraz specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej - związana z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadziła tam zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne dla studentów stomatologii. Jej rozprawa doktorska obejmująca swoją tematyką zagadnienia z dziedziny chirurgii stomatologicznej, radiologii i ortodoncji, uzyskała wyróżnienie nadane przez Radę Wydziału tej uczelni. Swoją edukację zawodową kontynuowała realizując szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji pod opieką wysokiej klasy specjalistów. 
    Ma w swoim dorobku liczne wystąpienia podczas krajowych i międzynarodowych kongresów. Jest współautorką kilkunastu publikacji naukowych.  Jest członkiem PTO, PTS i PTCHSiST. Do jej zainteresowań klinicznych należą w szczególności przypadki wymagające leczenia interdyscyplinarnego i współpracy chirurgiczno – ortodontycznej (m.in. sprowadzanie zębów zatrzymanych, zębów z dilaceracją, TAD). Prawie od początku swojej praktyki stosuje zakotwienie szkieletowe przy pomocy miniimplantów ortodontycznych. Od 2013 roku jest właścicielem prywatnej praktyki Trident w Katowicach w której obejmuje kompleksową opieką pacjentów zarówno z dziedziny ortodoncji jak i chirurgii stomatologicznej i implantologii. Zdobyte w trakcie licznych zabiegów chirurgicznych doświadczenie praktyczne pozwala jej na doskonałą znajomość anatomii i warunkach kostnych, umożliwiając sprawne planowanie zabiegów wprowadzania miniimplantów ortodontycznych z uwzględnieniem biomechaniki ortodontycznej.

Tematyka:

Część teoretyczna :

Diagnostyka i planowanie lokalizacji miniimplantu ortodontycznego pod kątem zarówno możliwości anatomicznych jak i potrzeb biomechaniki ortodontycznej

Przygotowanie gabinetu, instrumentarium i pacjenta do zabiegu

Schemat procedury zabiegu krok po kroku, z uwzględnieniem różnych lokalizacji

Pułapki i powikłania – czy faktycznie są poważne i jak sobie z nimi poradzić

Omówienie podstawowych możliwości aktywacji w różnych lokalizacjach, zarówno pod kątem zalet i wad danych rozwiązań

Pytania uczestników kursu

 

Część praktyczna :

Wykonanie zabiegów wprowadzenia miniimplantów ortodontycznych OrthoEasy na kostnym modelu zwierzęcym przez każdego uczestnika kursu

Porównanie przez uczestników kursu na kostnym modelu zwierzęcym implantacji ręcznej oraz maszynowej

 

Część kliniczna:

Omówienie planu zabiegu

Udział w  zabiegu wprowadzenia miniimplantu ortodontycznego OrthoEasy u pacjenta (w zależności od planu leczenia)