Wygodne i skuteczne leczenie alignerami - System Orthero

  • Data: 10 czerwca 2022
  • Miejsce: Warszawa
  • Cena: 990 zł. | Cena do 31.03.2022: 790 zł

Wykładowca:

  • Dr Michał Wilk

    Absolwent kierunku lekarsko dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Aktualnie doktorant uczelni. Zawodowo w pełni poświęcony ortodoncji. Jest lekarzem prowadzącym w specjalistycznej  klinice ortodontycznej ORTO, którą prowadzi rodzinnie wraz z doktorem Mariuszem Wilkiem. Pasjonat fotografii. Zainteresowania łączy z pracą prowadzą kursy fotograficzne dla stomatologów. Jest pierwszym polskim lekarzem, który w swojej praktyce włączył systemem alignerów Orthero. (Jest również pierwszym pacjentem).

Tematyka:

Program kursu:

1. Wprowadzenie do stosowania alignerów i Orthero

2. Wprowadzenie do biomechaniki leczenia ortodontycznego

- Wychylanie zębów

- Ruchy mezjalno-dystalne

- Intruzja-ekstruzja

- Rotacja

- Tork

3. Dobór przypadków do leczenia Orthero

- Czy pacjent jest współpracujący?

- Przypadek właściwy do leczenia alignerami

4. Przykłady pacjentów

5. Proces leczenia

- Prawidłowe wyciski lub skany dla alignerów

- Zastosowania redukcji szkliwa

- Zastosowanie zaczepów

- Terminy wizyt i kontrola postępów leczenia

6. Rozwiązywanie problemów w leczeniu alignerami

7. Retainery