Miniimplanty ortodontyczne bez tabu | kurs teoretyczny

 • Data: 10-11 marca 2023
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 2490 zł | Cena kursu do 31.12.2022 r.: 2190 zł

Wykładowca:

 • dr n.med. Agnieszka Srebrzyńska

  W początkowym okresie szkolenia zawodowego - od studiów stomatologicznych, poprzez studia doktoranckie oraz specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej - związana z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadziła tam zarówno wykłady jak i zajęcia praktyczne dla studentów stomatologii. Jej rozprawa doktorska obejmująca swoją tematyką zagadnienia z dziedziny chirurgii stomatologicznej, radiologii i ortodoncji, uzyskała wyróżnienie nadane przez Radę Wydziału tej uczelni. Swoją edukację zawodową kontynuowała realizując szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji pod opieką wysokiej klasy specjalistów. 
  Ma w swoim dorobku liczne wystąpienia podczas krajowych i międzynarodowych kongresów. Jest współautorką kilkunastu publikacji naukowych.  Jest członkiem PTO, PTS i PTCHSiST. Do jej zainteresowań klinicznych należą w szczególności przypadki wymagające leczenia interdyscyplinarnego i współpracy chirurgiczno – ortodontycznej (m.in. sprowadzanie zębów zatrzymanych, zębów z dilaceracją, TAD). Prawie od początku swojej praktyki stosuje zakotwienie szkieletowe przy pomocy miniimplantów ortodontycznych. Od 2013 roku jest właścicielem prywatnej praktyki Trident w Katowicach w której obejmuje kompleksową opieką pacjentów zarówno z dziedziny ortodoncji jak i chirurgii stomatologicznej i implantologii. Zdobyte w trakcie licznych zabiegów chirurgicznych doświadczenie praktyczne pozwala jej na doskonałą znajomość anatomii i warunkach kostnych, umożliwiając sprawne planowanie zabiegów wprowadzania miniimplantów ortodontycznych z uwzględnieniem biomechaniki ortodontycznej.

Tematyka:

W ostatnich latach dynamiczny rozwój ortodoncji sprawił, że trudno jest sobie wyobrazić leczenie wielu przypadków bez wykorzystania tymczasowego zakotwienia szkieletowego (Temporary Anchorage Device TAD). Miniimplanty ortodontyczne są rodzajem zakotwienia szkieletowego, który coraz powszechniej i chętniej stosowany jest przez ortodontów na całym świecie. Jedną z ich wielu zalet  jest fakt, że jest to metoda o małej inwazyjności, dużej przewidywalności, a procedury kliniczne są łatwe do wdrożenia w każdej praktyce ortodontycznej. Miniimplanty ortodontyczne nie tylko są w stanie skrócić czas leczenia, ale także znacząco zwiększyć zakres przesunięć zębowo-wyrostkowych. Dzięki temu, leczenie trudniejszych przypadków staje się łatwiejsze.

Aby osiągnąć sukces w leczeniu z wykorzystaniem TADs konieczna jest wnikliwa diagnostyka. Prawidłowe planowanie leczenia musi uwzględniać wybór rodzaju zakotwienia szkieletowego oraz biomechanikę zamierzonych przesunięć zębowych. Kluczowa jest bowiem lokalizacja miniimplantu. Z jednej strony należy wziąć pod uwagę możliwości i ograniczenia anatomii pacjenta, ale równocześnie usytuowanie zakotwienia szkieletowego musi być korzystne pod względem zaplanowanej biomechaniki leczenia ortodontycznego.

Dodatkowe informacje:

CEL I PROGRAM KURSU:

Celem szkolenia jest dogłębne teoretyczne przygotowanie lekarza do wprowadzenia leczenia opartego o wykorzystanie zakotwienia szkieletowego do swojej praktyki. Omówione zostaną aspekty diagnostyki i planowania leczenia z uwzględnieniem warunków anatomicznych oraz wskazań biomechaniki oczekiwanych przesunięć zębowych. Przedstawione zostanie instrumentarium niezbędne do implantacji oraz zasady przygotowania pacjenta. Omówiony zostanie protokół implantacji w różnych okolicach: po stronie przedsionkowej w szczęce i żuchwie, ale także protokoły implantacji po stronie podniebiennej. Szczegółowo przedstawione zostaną możliwe powikłania oraz metody rozwiązywania sytuacji awaryjnych. Pozwoli to lekarzowi samodzielnie planować i prowadzić leczenie z wykorzystaniem miniimplantów ortodontycznych. Lekarz zostanie przygotowany do rozwiązania większości awaryjnych sytuacji klinicznych tak, aby zdołać sprostać ewentualnym komplikacjom.

Uczestnicy szkolenia poznają metody stosowania zakotwienia szkieletowego zarówno stosowanego samodzielnie, jak i w połączeniu z różnymi aparatami podniebiennymi. Szczegółowo zostaną omówione najczęściej spotykane sytuacje kliniczne i metody wspomagania leczenia w przypadku stłoczeń i wad zębowych, wad kl. II oraz kl. III, wad pionowych oraz poprzecznych. Omówione zostaną różnice w przypadku leczenia pacjentów w wieku rozwojowym jak i dorosłych. Przedstawione zagadnienia będą ilustrowane licznymi przykładami przypadków klinicznych.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • historia zakotwienia szkieletowego
 • budowa najczęściej spotykanych miniimplantów, zasady wyboru
 • biologiczne aspekty zakotwienia szkieletowego
 • implantacja bezpośrednia lub z wykorzystaniem szablonów
 • zakotwienie pośrednie i bezpośrednie - rodzaje, różnice, wady i zalety
 • nietypowe zastosowania miniimplantów

 

Punkty edukacyjne: 6

Kurs ten jest wymagany do uczestnictwa w kursach praktycznych prowadzonych przez wykładowcę

 

Wpłaty prosimy dokonywac na konto:
Grand Ortho Centrum Edukacji - 65 1140 1010 0000 5742 7900 1001