Wady klasy II: Leczenie oparte na dowodach

 • Data: 27 maja 2022
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 1290 zł | Cena kursu do 31.03.2022: 1150 zł

Wykładowca:

 • Dr Giorgio Iodice

  Dr Giorgio Iodice uzyskał dyplom stomatologa, specjalizację z dziedziny ortodoncji i doktorat na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu. Otrzymał certyfikat doskonałości w ortodoncji we Włoszech od Italian Board of Orthodnotics (IBO) i European Board of Orthodontics. Od 2013 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej Italian Board of Orthodontics.
  Pracuje jako Profesor Kliniczny na Uniwersytecie w Neapolu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji ortodontycznych min.: Sido, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Jego główne zainteresowania kliniczne i badania skupiają się na leczeniu dorosłych pacjentów, zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych (TADS), relacjach zgryzowych i zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. Współpracuje z czasopismami krajowymi i zagranicznymi, jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach.

Tematyka:

Wady klasy II to najczęstsze zjawisko w populacji naszych pacjentów, a mimo to podejścia do terapii tych wad zbyt często opierają się na osobistych opiniach lub przestarzałych bądź niepełnych informacjach. Dlatego lekarze, zwłaszcza ci, którzy dopiero wstąpili na ścieżki ortodoncji, mają utrudnione zadanie przy dokonywaniu właściwych wyborów diagnostycznych i terapeutycznych, stając pomiędzy estetyką a granicami biologicznych możliwości, czy między skutecznością a wydajnością. Z kolei niniejszy kurs monograficzny ma na celu dostarczenie uczestnikom efektywnych i wydajnych schematów postępowania, które znajdą zastosowanie w leczeniu wad klasy II u dzieci, młodzieży i dorosłych, a opierają się na racjonalnych metodach wynikających z aktualnej wiedzy. Szkolenie obejmie pogłębione rozważania na temat głównych zasad diagnostyki różnicowej wad klasy II, odpowiedniego planowania leczenia, koncepcji czynnościowo-ortopedycznej oraz stosowania stałych aparatów  z ekstrakcjami bądź bez ekstrakcji. Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich przypadków w celu wspólnego omówienia diagnostyki lub terapii.

Dodatkowe informacje:

PROGRAM

 • Diagnostyka różnicowa i klasyfikacja wad klasy II
 • Analizy: estetyczna a cefalometryczna
 • Leczenie jednofazowe a dwufazowe: co mówią dowody?
 • Ortopedyczne leczenie funkcjonalne wad klasy II
 • Leczenie wad klasy II stałymi aparatami:
 1. Leczenie nieekstrakcyjne:
  - Etapy leczenia
  - Analiza biomechaniczna wyciągów międzyszczękowych 
  - Wyciągi zewnątrzustne: czy to nadal realistyczne leczenie?
 2. Leczenie ekstrakcyjne:
  - Etapy leczenia
  - Wybór zakotwienia
  - Systemy niezależne od współpracy: różnice kliniczne i biomechaniczne
  - Leczenie wad klasy II z wykorzystaniem zakotwienia szkieletowego

 

Tłumaczenie symultaniczne na język polski

Punkty edukacyjne: 6

 

 

Wpłaty prosimy dokonywac na konto:
Grand Ortho Centrum Edukacji - 65 1140 1010 0000 5742 7900 1001