Rozwiązywanie problemów min. zębów zatrzymanych, prostowania trzonowców za pomocą dźwigni i różnych dostępnych akcesoriów - kurs praktyczny na modelach

  • Data: 28 Maja 2022
  • Miejsce: Warszawa
  • Cena: 2990 zł

Wykładowca:

  • Dr Giorgio Iodice

    Dr Giorgio Iodice uzyskał dyplom stomatologa, specjalizację z dziedziny ortodoncji i doktorat na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu. Otrzymał certyfikat doskonałości w ortodoncji we Włoszech od Italian Board of Orthodnotics (IBO) i European Board of Orthodontics. Od 2013 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej Italian Board of Orthodontics.
    Pracuje jako Profesor Kliniczny na Uniwersytecie w Neapolu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji ortodontycznych min.: Sido, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Jego główne zainteresowania kliniczne i badania skupiają się na leczeniu dorosłych pacjentów, zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych (TADS), relacjach zgryzowych i zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. Współpracuje z czasopismami krajowymi i zagranicznymi, jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach.

Tematyka:

Przez lata nauczania i kursów zdałem sobie sprawę, że bardzo często ci, którzy uczęszczają na kursy mogą w pełni poznać teorię, która jest im przekazywana. Jednak zwłaszcza jeśli są młodzi lub niezbyt zaznajomieni z jakąś konkretną metodą, mogą mieć trudności z wprowadzeniem jej we własnej praktyce. Czasami wątpliwość lub dylemat dotyczy  wydawałoby się trywialnych spraw jak: rodzaj drutu, rozmiar lub konkretny model aparatu, który może zastosować.

Dlatego pomyślałem o stworzeniu konkretnego kursu praktycznego z sesjami pracy na modelach. Zmierzymy się najpierw z teorią danego zagadnienia , a następnie przełożymy to na pracę z typodontem, używając przeróżnych rozwiązań jak: spręży do pionizacji, power arm, dźwignie itp., w celu optymalizacji ruchu i biomechaniki. Analiza różnych przypadków klinicznych i możliwych rozwiązań ortodontycznych, wprowadzą nas w optymalne modelowanie dla różnych konkretnych pacjentów. Zademonstrowane będą także możliwe skutki uboczne i sposoby ich  minimalizowania. Jednocześnie wspólnie ocenimy optymalny projekt, działanie i  aktywacje preferowane w leczeniu danego przypadku.

 Cel kurs: przenieść to, czego nauczyliśmy się z teorii do praktyki!

Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich przypadków w celu wspólnego omówienia diagnostyki lub terapii.

 

PROGRAM:

-  Pionizowanie zębów:

         o Podejście konwencjonalne

         o Z użyciem TAD

         o Sprężyna pionizująca : cechy i różne sposoby użycia

- Power arm  i dźwignie do leczenia zębów zatrzymanych:

         o Power arm: kryteria i metody użycia

         o Dźwignie: idealne konfiguracje i aktywacje po stronie podniebiennej i policzkowej. 

 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA:

Praca na modelach z zastosowaniem klinicznym sprężyny do prostowania, power arms i dźwigni.

 

Narzędzia wymagane do przyniesienia przez każdego uczestnika na część praktyczną:

Weingart plier

Mathieu ligating plier

Bird beak plier

Ligature Orthodontic cutter

Distal cutter for archwires

 

Dodatkowe informacje:

Z uwagi na  ograniczoną ilości miejsc, nie jest prowadzona rejestracja na ten kurs. O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Tłumaczenie symultaniczne na język polski

Punkty edukacyjne: 6

 

 

Wpłaty prosimy dokonywac na konto:
Grand Ortho Centrum Edukacji - 65 1140 1010 0000 5742 7900 1001