Zaburzenia skroniowo-żuchwowe, okluzja i ortodoncja: co je łączy?

 • Data: 20 listopada 2021 (Nowy termin kursu)
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 1150 zł | Cena do 30 września 2021: 990 zł | Cena za 2 kursy (19-20.11.2021) do 30.09.2021: 1790 zł

Wykładowcy:

 • Dr Giorgio Iodice

  Dr Giorgio Iodice uzyskał dyplom stomatologa, specjalizację z dziedziny ortodoncji i doktorat na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu. Otrzymał certyfikat doskonałości w ortodoncji we Włoszech od Italian Board of Orthodnotics (IBO) i European Board of Orthodontics. Od 2013 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej Italian Board of Orthodontics.
  Pracuje jako Profesor Kliniczny na Uniwersytecie w Neapolu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji ortodontycznych min.: Sido, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Jego główne zainteresowania kliniczne i badania skupiają się na leczeniu dorosłych pacjentów, zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych (TADS), relacjach zgryzowych i zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. Współpracuje z czasopismami krajowymi i zagranicznymi, jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach.
 • Prof. Ambrosina Michelotti

  Ukończyła studia stomatologiczne uzyskując tytuł DDS (doktora nauk stomatologicznych) w 1984 roku.
  W roku 2018 otrzymała tytuł Honoris Causa w zakresie stomatologii z University of Malmo (Szwecja).
  W 1991 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie ortodoncji i od tego czasu prowadzi kursy przygotowawcze oraz wykłada na studiach podyplomowych z ortodoncji i zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia (ZCURNŻ, z j.ang. temporomandibular disorders, TMD) na University of Naples Federico II. Jest profesorem zwyczajnym z ortodoncji
  i gnatologii klinicznej. Jest również dyrektorem szkoły studiów podyplomowych z zakresu ortodoncji oraz osobą odpowiedzialną za studia magisterskie dot. bólu twarzoczaszki i zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia na University of Naples Federico II. Jej zainteresowania są wyłącznie ograniczone do praktyki ortodoncyjnej i leczenia zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia. Jest autorem i współautorem ponad 130 artykułów opublikowanych we włoskich i międzynarodowych czasopismach, jak i również współautorem kilku rozdziałów książki. Prowadziła również liczne wykłady na sympozjach międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na ortodoncji klinicznej, podstawowej fizjologii mięśni szczęki, etiologii, diagnostyce i zarządzaniu zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia, jak i również na związku między muskulaturą szczęki a ortodoncją

Tematyka:

Celem tego kursu jest przedstawienie podstawowej wiedzy na temat zaburzeń skroniowo-żuchwowych (TMD). Anatomii i biomechaniki normalnego stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ), a także nienormalnej mechaniki lub mechaniki patofizjologicznej, które będą wymagały kompleksowego podejścia do diagnostyki i leczenia. Zostaną opisane najczęściej stosowane i zatwierdzone międzynarodowe klasyfikacje zaburzeń skroniowo-żuchwowych, aby pomóc klinicystom w odróżnieniu bólu związanego z mięśniowo-powięziowymi od wewnętrznych zaburzeń.
Uczestnicy uzyskają wgląd w podstawowe schematy ćwiczeń domowych dla swoich pacjentów, a także stosowanie szyny zgryzowej i innych możliwych metod terapeutycznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona możliwym korelacjom między okluzją a TMD, prowadząc uczestnika do zrozumienia możliwej roli, jaką okluzja może odgrywać w określaniu, wywoływaniu i / lub leczeniu TMD.

Dodatkowe informacje:

1. Epidemiologia i etiologia TMD
2. Diagnoza i klasyfikacja TMD
3. Ocena kliniczna pacjenta z TMD
4. TMD a okluzja
5. Możliwe sposoby leczenia TMD:
• Konsultacje i leczenie poznawczo-behawioralne
• Szyna okluzyjna
• fizjoterapia