Komunikacja z pacjentem - przed, w trakcie i po zakończeniu leczenia ortodontycznego - Cz. 3 - Wprowadzenie do ortodoncji praktycznej

 • Data: 6 września 2019
 • Miejsce: Lublin
 • Cena: Cena uczestnictwa w programie: 1990 zł | Cena uczestnictwa w indywidualnej sesji: 790 zł

Wykładowcy:

 • Dr n. med. Beata Walawska

  Specjalista ortodonta, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Członek McLaughlin Alumni Study Club, Członek PTS, PTO, EOS , AAO i WFO.

  Odbyła liczne kursy krajowe i zagraniczne z zakresu stomatologii i ortodoncji, zarzadzania w ochronie zdrowia oraz prawa medycznego.

  Jako jedna z niewielu osób na świecie ukonczyła dwuletni program szkoleniowy Dr McLaughlina w jego praktyce w San Diego w Stanach Zjednoczonych (Two Year McLaughlin Program).

  Jest absolwentką 2-yera Face Program. Autorka i współautorka prac i felietonów w dziedzinie stomatologii, ortodoncji oraz prawa medycznego. Tłumaczka i redaktorka książek

  z zakresu stomatologii i ortodoncji, m.in. najnowszej ksiazki dr Johna C. Bennetta i Richarda P. McLaughlina „Podstawy mechaniki leczenia ortodontycznego”.

  Wykładowca na sympozjach i szkoleniach dla lekarzy dentystów, techników dentystycznych oraz asystentek i higienistek stomatologicznych.

   

 • Agnieszka Perlich

  Dyplomowana higienistka, asystentka ortodontyczna.

Tematyka:

Współpraca z pacjentem na każdym etapie leczenia ortodontycznego

 

Pierwszy kontakt z pacjentem

 • rejestracja telefoniczna, internetowa i osobista
 • zbieranie podstawowych danych o pacjencie

 

Pierwsza wizyta w gabinecie

 • zbieranie wywiadu stomatologicznego i ogólnomedycznego
 • wstępne badanie ortodontyczne (analiza potrzeb oraz motywacji pacjenta do leczenia)

 

Diagnostyka ortodontyczna

 • zdjęcia fotograficzne uzębienia i twarzy,
 • zdjęcia radiologiczne (pantomogram oraz teleboczne)
 • wyciski diagnostyczne
 • skanowanie wewnątrzustne

 

Druga wizyta ortodontyczna - plan leczenia:

 • aspekty medyczne (lekarz ortodonta) – rodzaj wady, możliwości leczenia, spodziewane wyniki leczenia, ewentualne powikłania, skutki nie podjęcia leczenia
 • aspekty niemedyczne (asysta ortodontyczna) – koszty leczenia, koszty awarii, komunikacja z gabinetem w trakcie leczenia

 

Wizyty kontrolne (typowe i nietypowe)

 • sekwencja wizyt przy poszczególnych aparatach
 • Psychologia współpracy z pacjentem ortodontycznym
 • Rozwiązywanie potencjalnych konfliktów

 

Dodatkowe informacje:

Ilość miejsc ograniczona