Rejestracja na kurs: Od entuzjazmu do frustracji, czyli powrót do przyszłości – TADy w erze cyfrowej

Dane osobowe

Dane do faktury

Dane korespondencyjne (jeśli inne niż do faktury):