Usuwać czy nie usuwać: odwieczny dylemat w ortodoncji

 • Data: 13 kwietnia 2019
 • Miejsce: Kraków
 • Cena: 1150 zł (cena przy wpłacie do 31.01.2019 r. - 990 zł) [Cena z dwa kursy: 12 i 13 kwietnia 2019 r. przy wpłacie do 31.01.2019r. - 1590 zł]

Wykładowca:

 • Dr Giorgio Iodice

  Dr Giorgio Iodice uzyskał dyplom stomatologa, specjalizację z dziedziny ortodoncji i doktorat na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu. Otrzymał certyfikat doskonałości w ortodoncji we Włoszech od Italian Board of Orthodnotics (IBO) i European Board of Orthodontics. Od 2013 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej Italian Board of Orthodontics.
  Pracuje jako Profesor Kliniczny na Uniwersytecie w Neapolu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji ortodontycznych min.: Sido, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Jego główne zainteresowania kliniczne i badania skupiają się na leczeniu dorosłych pacjentów, zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych (TADS), relacjach zgryzowych i zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. Współpracuje z czasopismami krajowymi i zagranicznymi, jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach.

Tematyka:

Przez lata ocena leczenia ortodontycznego opierała się głównie na stosunkach prawidłowej okluzji. Nowoczesna ortodoncja poszukuje harmonii między tkankami miękkimi a okluzją. Dlatego musimy mieć świadomość wpływu jaki ma leczenie ortodontyczne na atrakcyjność uśmiechu, a ostatnio zwrócono szczególną uwagę na takie elementy uśmiechu jak pozycja linii środka łuku, nachylenie tej linii, korytarze policzkowe i łuk uśmiechu. Jednak lekarze, zwłaszcza ci, którzy dopiero wstąpili na ścieżki ortodoncji, mają utrudnione zadanie przy dokonywaniu właściwych wyborów diagnostycznych i terapeutycznych, stając pomiędzy estetyką a granicami biologicznych możliwości, czy między skutecznością a wydajnością. Bardzo często decyzje terapeutyczne mogą być oparte na informacjach zasłyszanych albo wynikać z nacisków marketingowych, a nie procesie decyzyjnym opartym na dowodach. Z kolei niniejszy kurs ma na celu dostarczenie  uczestnikom efektywnej wiedzy o rzeczywistym wpływie ekstrakcji na końcowy wynik leczenia ortodontycznego. Kurs dąży do uświadomienia uczestnikom kiedy i po co usuwać zęby w leczeniu ortodontycznym. Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia swoich przypadków w celu wspólnego omówienia diagnostyki lub terapii.

Dodatkowe informacje:

PROGRAM
 • Przypadki nieekstrakcyjne
 • Wpływ ekstrakcji ortodontycznych na:
  • Estetykę twarzy i uśmiechu
  • Estetykę uzębienia
  • Okluzja
  • Wydajność leczenia
  • Stabilność
 • Kiedy usuwać
 • Różne schematy ekstrakcji
 • Znalezienie jednostek kotwiących, prowadzenie zakotwienia
 • Różne systemy zamykania przestrzeni