Finishing – czy to tylko kolejny etap leczenia ortodontycznego?

 • Data: 23 marca 2019
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 1150 zł (cena przy wpłacie do 31.01.2019 r. - 990 zł )

Wykładowca:

 • Dr n. med. Beata Walawska

  Specjalista ortodonta, Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Lublinie, Członek McLaughlin Alumni Study Club, Członek PTS, PTO, EOS, AAO i WFO.
  Odbyła liczne kursy krajowe i zagraniczne z zakresu stomatologii i ortodoncji, zarządzania w ochronie zdrowia oraz prawa medycznego.
  Jako jedna z niewielu na świecie ukończyła dwuletni program szkoleniowy Dr McLaughlina w jego praktyce w San Diego w Stanach Zjednoczonych (Two Year McLaughlin Program).
  Autorka i współautorka prac i felietonów w dziedzinie stomatologii, ortodoncji oraz prawa medycznego. Tłumaczka i redaktorka książek z zakresu stomatologii i ortodoncji, m.in. najnowszej książki dr Johna C. Bennetta i Richarda P. McLaughlina „Podstawy mechaniki leczenia ortodontycznego”.  Wykładowca na sympozjach i szkoleniach dla lekarzy dentystów, techników dentystycznych oraz asystentek i higienistek stomatologicznych.

Tematyka:

Celem kursu jest omówienie najważniejszych aspektów dotyczących końcowych etapów leczenia ortodontycznego aparatami stałymi. Obecnie ortodoncja coraz częściej stanowi etap złożonego leczenia zespołowego. Pacjenci nie znają sześciu kluczy idealnej okluzji ale są w stanie wypunktować lekarzy ze wszystkich widocznych niedoskonałości estetycznych uzębienia. Nie mamy wpływu na współpracę pacjenta, jego ewentualny wzrost oraz efekt biologiczny działania danego aparatu ale możemy mieć wpływ na wiele innych czynników pozwalających uzyskać jak najlepsze estetyczne i czynnościowe wyniki leczenia.

Dodatkowe informacje:

Na szkoleniu zostaną omówione liczne aspekty dotyczące fazy zabiegów końcowych.
1. Cele współczesnego leczenia ortodontycznego – widzimy tylko to o czym wiemy.
2. Finishing - korekta tego, czego nie udało się uzyskać w poprzednich fazach leczenia.
3. Finishing trójwymiarowo (zmiany poziome, pionowe i poprzeczne). Gdzie szukać sojuszników w uzyskiwaniu najlepszych wyników leczenia
4. Aspekty finishingu w planowaniu leczenia
• estetyka uśmiechu (linia uśmiechu, ekspozycja dziąseł, symetria)
• wielkość i kształt zębów
• dobór właściwych zamków – in/out, tork i angulacja
5. Aspekty finishingu w trakcie leczenia
• pozycjonowanie zamków w technice pośredniej i bezpośredniej
• prawidłowa korekta nagryzu poziomego i pionowego
• korekta linii pośrodkowych
• najczęstsze błędy w mechanice leczenia
6. Aspekty finishingu dotyczące fazy retencyjnej i stabilności wyników leczenia.
7. Finishing w leczeniu interdyscyplinarnym
8. Standardowy protokół fazy zabiegów końcowych