Wady dotylne (kl.II) - leczenie ortodontyczno-chirurgiczne

 • Data: 19 października 2018
 • Miejsce: Kraków
 • Cena: 1150 zł

Wykładowcy:

 • Dr n. med. Barbara Warych

  Ukończyła studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację ze Stomatologii Dziecięcej
  i Ortodoncji. Pracowała w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji, będąc jej Kierownikiem w latach 1995-2001. Obecnie pracuje w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu oraz prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną. Jest autorem wielu prac publikowanych w krajowych i zagranicznych pismach oraz współautorem 2 książek specjalistycznych.
  Jest członkiem European Orthodontic Society i PTO,
  a przez wiele lat przewodniczyła Sekcji dolnośląskiej PTSu. Organizator i wykładowca licznych szkoleń dla lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego, a od 2002 roku również kursów szkoleniowych dla lekarzy specjalistów.
 • Dr n. med. Wojciech Pawlak

  Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest starszym wykładowcą i kierownikiem zespołu chirurgii ortognatycznej w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1986-88 wykładał na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu w Mosulu (Irak). Jest autorem licznych publikacji
  i wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych. Uczestnik, organizator i wykładowca licznych szkoleń z zakresu leczenia ortodontyczno-chirurgicznego wad gnatycznych. W praktyce zawodowej koncentruje się na leczeniu chirurgicznym kostnych wad zgryzu.
  Jest członkiem IBRA – International Bone Research.

Tematyka:

Wady dotylne są najczęstszym problemem klinicznym i stanowią ponad 40% wszystkich wad zgryzu.
W polskiej diagnostyce wad dotylnych wyróżnia się grupę tyłozgryzów - dotyczącą zaburzeń relacji zębowo - wyrostkowych między szczęką i żuchwą oraz grupę tyłożuchwi - będącą wynikiem zaburzenia relacji podstaw kostnych szczęk.
Przyjęty powszechnie schemat leczenia wad kl. II ma polegać na mobilizacji doprzedniego wzrostu żuchwy, przy użyciu czynnościowych aparatów zdejmowanych lub stałych aparatów czynnościowych (różnego typu korektory kl. II), czy też na dystalizowaniu trzonowców szczęki.
Jednakże wszystkie te metody nie są do końca skuteczne. Leczenie trwa długo i obarczone jest dużym stopniem recydywy, a efekty koncentrują się przede wszystkim na korekcie zębowo-wyrostkowej, popartej jedynie niewielkim wzrostem żuchwy.
Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych z wadami kl. II u wielu pacjentów stanowi duże wyzwanie i w najlepszym przypadku doprowadza do powstania tzw. podwójnego zgryzu.
Alternatywnym rozwiązaniem jest leczenie ortodontyczno – chirurgiczne.

Dodatkowe informacje:

W TRAKCIE KURSU ZOSTANĄ OMÓWIONE
Etiologia wad dotylnych

1. Diagnostyka różnicowa wad kl.II w połączeniu z kierunkiem wzrostu (rotacji) żuchwy tj.:
• ze wzrostem neutralnym
• ze wzrostem doprzednim poziomym
• ze wzrostem dotylnym pionowym

2. Ortodontyczne leczenie wad dotylnych - możliwości i ograniczenia

3. Przedoperacyjne leczenie ortodontyczne dostosowane do zaplanowanej wcześniej operacji ortognatycznej uwzględniającej: zakres przesunięć strzałowych, kierunek rotacji szczęk oraz korektę wymiaru pionowego.

4. Aktualne koncepcje leczenia chirurgicznego wad dotylnych obejmujące:
• korektę chirurgiczną zaburzeń poprzecznych w szczęce (SARPE i segmentalizacja szczęki LeFortI)
• korektę wymiaru strzałkowego i pionowego
• zabiegi dodatkowe (genioplastyka, zabiegi w obrębie tkanek miękkich, rhinoplastyka)

Wykład będzie ilustrowany przypadkami klinicznymi prowadzonymi wspólnie z dr Pawlakiem.