I like to work with the 2D Lingual appliance!

 • Data: June 22 nad 23, 2018
 • Miejsce: Milano/Italy
 • Cena: 1230 EUR

Wykładowca:

 • Dr Vittorio Cacciafesta

  Ukończył studia stomatologiczne na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu we Włoszech. W latach
  1995-1996 był pracownikiem naukowym w Katedrze Ortodoncji na Uniwersytecie Humboldt
  w Berlinie, Niemcy. Specjalizację i tytuł Master of Science w dziedzinie ortodoncji otrzymał w Royal Dental College
  na Uniwersytecie w Aarhus, w Danii. Był wykładowcą na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu Aarhus i Uniwersytetu
  Temple w Filadelfii, USA. Od 1999 r. do 2009 r. był adiunktem Zakładu Ortodoncji Uniwersytetu Padvia
  we Włoszech.
  Do tej pory opublikował ponad 100 artykułów, 2 książki i 4 rozdziały. Jest współredaktorem „Ortodonzia Clinica”
  i „Progress in Orthodontics”, a także recenzentem “American Journal of Orthodontics and Dentofacial
  Orthopedics”, „Angle Orthodontist”, „European Journal of Orthodontics”, „Journal of Clinical Orthodontics”, “Journal
  of Orthodontics”, „Orthodontics and Craniofacial Research”, „Ortognatodonzia Italiana”.
  Do jego zainteresowań klinicznych należą: leczenie dorosłych, biomechanika, ortodoncja lingwalna oraz leczenie
  interdyscyplinarne.
  Wykłada w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej oraz Afryce.

Tematyka:

So far lingual orthodontics were supposed to be extremely difficult to apply and that only a few specialists would have the ability and time to prepare for the necessary setup for the indirect bonding procedure.
The 2D lingual appliance which was studied for a long period and successfully applied from the Insubria study group in Varese/ Italy has the outstanding advantage that it can be applied directly to the mouth of the patient without the need of doing any setup procedure in a dental laboratory. Furthermore this appliance is extremely flat so that the adaption for the patient becomes much easier. With the Forestadent 2D lingual appliance a good portion of all lingual cases can be treated successfully. During the clinical seminar in Dr. Cacciafesta’s office in Milano the participants will understand the special biomechanical questions of lingual orthodontics, study some cases which were successfully treated, practically learn how to individualize the necessary NiTi lingual archwires and train on a wax typodont

The outstanding character of this seminar however is that Dr. Cacciafesta will invite a good number of his patients to allow the participants to see for themselves different stages of the 2D Lingual treatment chairside on patients and learn about Dr. Cacciafesta’s tricks to successfully finish lingual cases.