Ortodontyczne śniadanie Wielkanocne - Zakotwienie szkieletowe za pomocą tymczasowych miniimplantów ortodontycznych (TADS): od badań do praktyki klinicznej

  • Data: 23 marca 2018
  • Miejsce: Gdańsk
  • Cena: 1190 pln (cena przy wpłacie do 31.01.2018 : 990 zł, dla członków PTO do 31 stycznia 2018 : 890 zł)

Wykładowca:

  • Dr Giorgio Iodice

    Dr Giorgio Iodice uzyskał dyplom stomatologa, specjalizację z dziedziny ortodoncji i doktorat na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu. Otrzymał certyfikat doskonałości w ortodoncji we Włoszech od Italian Board of Orthodnotics (IBO) i European Board of Orthodontics. Od 2013 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej Italian Board of Orthodontics.
    Pracuje jako Profesor Kliniczny na Uniwersytecie w Neapolu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji ortodontycznych min.: Sido, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Jego główne zainteresowania kliniczne i badania skupiają się na leczeniu dorosłych pacjentów, zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych (TADS), relacjach zgryzowych i zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. Współpracuje z czasopismami krajowymi i zagranicznymi, jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach.

Tematyka:

Zakotwienie to przyjaciel lub wróg, z którym codziennie mamy do czynienia w praktyce klinicznej. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie zakotwienia, stosowanie i utrzymywanie go w czasie leczenia – to wszystko należy do kluczowych czynników powodzenia w leczeniu ortodontycznym. Przez lata ortodonci stosowali rozmaite aparaty, by zapewnić pożądane zakotwienie – ze zmiennym powodzeniem. Braki zębowe powodowały nieraz, że leczenie stawało się bardzo skomplikowane lub wręcz niemożliwe.
Wprowadzenie tymczasowych aparatów kotwiących – miniimplantów ortodontycznych zwanych również mikrośrubami (TAD) - bezpiecznych rozwiązań, prostych w zastosowaniu klinicznym, zrewolucjonizowało świat ortodoncji upraszczając terapie, które bez nich byłyby trudne do przeprowadzenia, bądź umożliwiając wykonanie rzeczy dotąd niemożliwych. Podobnie jak w przypadku innych innowacji, lekarz może odrzucić pomysł stosowania aparatów TAD jako trudny lub niepotrzebny. Niniejszy jednodniowy kurs ma za zadanie przedstawić zalety i wady tymczasowych aparatów kotwiących, ich parametry, proste procedury kliniczne, jak też ewentualne zagrożenia i powikłania. Naszym celem będzie poszerzenie wiedzy i zwiększenie przekonania do klinicznego zastosowania aparatów TAD poprzez analizę różnych sytuacji klinicznych.