APARATY STAŁE KURS WARSZTATOWY CZ.1

 • Data: 5-7 kwietnia 2018
 • Miejsce: Łódź
 • Cena: 3500 zł - Kurs organizowany wspólnie z Viridi Linea (zapisy na listę rezerwową)

Wykładowcy:

 • Dr Mariusz Wilk

  Ukończył studia stomatologiczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu P.J. Safarika w Koszycach, pracę zawodową rozpoczął i kontynuuje do dziś w Łodzi. Specjalista ortodoncji, założyciel oddziału PTO w Łodzi i przez osiem lat jego przewodniczący. Przez wiele lat członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, również członek kilku zagranicznych towarzystw ortodontycznych. Były wykładowca w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Łodzi, od wielu lat egzaminator państwowego praktycznego egzaminu specjalizacyjnego z ortodoncji, obecnie właściciel niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej „Orto” – specjalistycznej poradni ortodoncji w Łodzi. Od 1999 roku jest autorem kilkudziesięciu edycji szkoleń dla ortodontów, stomatologów ogólnie praktykujących, asystentek stomatologicznych, ortodontycznych i techników dentystycznych. Autor publikacji oraz wielu wystąpień kongresowych w Polsce i za granicą. Od 2016 roku prowadzi kursy na Ukrainie. Tłumacz licznych kursów dla lekarzy ortodontów.
 • Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

  Specjalista ortodonta i wieloletni nauczyciel akademicki z pasji i powołania. Przez lata związana z Zakładem Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Była opiekunem nie tylko osób specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji ale i prac licencjackich studentów III roku technik dentystycznych.
  Od 2016 roku jest Przewodniczącą Łódzkiego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. W 2017 roku była Prezydentem 20-go Zjazdu PTO w Łodzi.
  Udziela się na konferencjach naukowych wśród lekarzy i techników dentystycznych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych.
  Jej pasją jest leczenie wczesne, leczenie pacjentów w wieku rozwojowym i poszukiwanie innowacji w leczeniu ortodontycznym.
  Od 2008 roku wspólnie z dr Mariuszem Wilkiem, prowadzi kursy, dzięki którym przeszkoliła już setki ortodontów
  i lekarzy dentystów w Polsce i Ukrainie.

Tematyka:

Seminarium wprowadzające adeptów ortodoncji w technikę leczenia aparatami stałymi. Program seminarium obejmuje całokształt zagadnień związanych z przygotowaniem się lekarza ortodonty do rozpoczęcia pracy w technice aparatów stałych. Omówione i uzasadnione zostaną zasady doboru narzędzi, materiałów i akcesoriów koniecznych do leczenia aparatami stałymi, zasady wyboru systemu zamków i pierścieni, zasady posługiwania się nimi. Przedstawione będą też zasady wyboru i doboru drutów, zamków i pierścieni do określonych sytuacji klinicznych, stosowanie głównych technik – zasadniczych różnic między nimi, wskazanie technik trudnych i niebezpiecznych, których stosowanie bez odpowiedniego przygotowania może mieć przykre konsekwencje dla niedoświadczonego lekarza i jego pacjenta. Praktycznie przeprowadzone zostaną ćwiczenia w klejeniu zamków oraz „leczenie” prostego przypadku nieekstrakcyjnego na typodoncie. Kurs przeznaczony jest dla lekarzy początkujących, stawiających pierwsze kroki w leczeniu aparatami stałymi.
W czasie kursu nie będą omawiane zasady planowania leczenia, prowadzenia dokumentacji itp. Kurs ukierunkowany jest głównie na stronę techniczną, prawidłowego wyboru materiałów i narzędzi oraz odpowiedniego posługiwania się nimi. Szkolenie to, ze względu na ograniczony czas, pomija zagadnienia związane z procesem planowania leczenia, który w ortodoncji odgrywa szczególną rolę i który przedstawiony zostanie na innych kursach.

Dodatkowe informacje:

Wymagane narzędzia (wg. Katalogu Forestadent):
• kleszcze Weingarta 501-0809
• igłotrzymacz typu Mathieu 501-0708
• kleszcze do cięcia dystalne 501-0807
• kleszcze do drutu ligaturowego 501-0801
• pęseta do zamków 501-0866
• „widelec” 501-0855
• zgłębnik stomatologiczny
• zapalniczka
• okulary ochronne