Innowacyjne koncepcje nowoczesnych zakotwień szkieletowych i ich zastosowanie w 2018 roku.

  • Data: 30 listopada - 1 grudnia 2018
  • Miejsce: Traben Trarbach / Niemcy
  • Cena: 1465 EUR (Kurs tłumaczony na język polski) ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ

Wykładowca:

  • Dr Björn Ludwig

    Björn Ludwig maintains a private orthodontic practice in Traben-Trarbach, Germany. He is scientific coordinator and Assistant Professor of the University of Homburg/Saar, Department of Orthodontics. His focus of research work is cortical anchorage with mini-screws/miniplates and their further clinical development. He has published numerous papers and is editor of two books. He is editor in chief of the Quintessence publication “Kieferorthopädie” (Orthodontics). He is also co-editor of the Journal of Clinical Orthontics and Journal of Orthodontic Science.

Tematyka:

Jak poprawić stabilność, wszechstronność i stopień skuteczności leczenia  za pomocą innowacyjnych mechanik z wykorzystaniem właściwych miejsc wprowadzenia zakotwiczenia szkieletowego.
Implanty ortodontyczne były jednym z najczęściej i najbardziej dyskutowanych zagadnień ostatniej dekady, zyskując coraz większe zainteresowanie. Lekarze podeszli do nich bardzo entuzjastycznie ponieważ uzyskali możliwości przeciwdziałania skutkom działania trzeciej zasady dynamiki Newtona. Po ponad 10 latach wielu klinicystów jest sfrustrowanych stopniem niepowodzeń w leczeniu oraz nieskutecznością mechaniki leczenia.
Na kursie zostanie przedstawiona ewolucyjna droga doktora Ludwiga począwszy  od entuzjazmu do niezadowolenia  wraz z ostateczną skuteczną realistyczną strategią zastosowania zakotwiczenia szkieletowego w codziennej praktyce.
Obecnie wyrostek zębodołowy jest nadal najbardziej preferowaną okolicą dla stosowania zakotwiczenia szkieletowego. Niemniej jednak, z powodu zmiennej jakości kości oraz ryzyka uszkodzenia korzeni zębów, stosowanie zakotwiczenia szkieletowego w wyrostku zębodołowym nadal wymaga udoskonalania, szczególnie w okolicach międzykorzeniowych. Inne okolice, takie jak przednia część podniebienia ( mini-śruby i implanty podniebienne) oraz okolica bródki (minipłytki) zapewniają lepsze warunki dla wprowadzania śrub, ponieważ ilość i jakość dostępnej tkanki kostnej są lepsze. Implanty z różnym stopniem oparcia oraz łączniki pozwalają na konstruowanie różnorodnych aparatów do szerokiego zastosowania zarówno ortodontycznego jak i ortopedycznego. Wprowadzanie zakotwiczenia szkieletowego w przedniej części szczęki oraz w okolicy bródki eliminuje ryzyko uszkodzenia korzeni oraz kolidowania z drogą planowanych przesunięć zębowych.
Na kursie zostaną omówione;  przegląd aktualnej literatury dotyczącej tego tematu, budowa najnowszych śrub i aparatów , główne wskazania , techniki zakładania oraz czynniki ryzyka zarówno podczas zakładania zakotwiczenia szkieletowego jak i całego procesu leczenia. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie stopnia skuteczności  mini-implantów, implantów podniebiennych i minipłytek oraz mechaniki ortodontycznej związanej z ich zastosowaniem.  
Na szkoleniu szczegóły zostaną przedstawione głównie poprzez prezentację przykładów pacjentów u których zastosowano podniebienne mini-implanty oraz różne minipłytki w żuchwie. Skupimy się na mechanice leczenia i głównych wskazaniach.