Ortodoncja oparta na Estetyce i Biomechanice. Nauka+Biologia+Doświadczenie

 • Data: 15 czerwca 2018
 • Miejsce: Kraków
 • Cena: 1190 zł (cena przy wpłacie do 15 marca 2018: 1090 zł, dla członków PTO do 15 marca 2018 : 990 zł)

Wykładowca:

 • Prof. Ravindra Nanda

  Dr Ravindra Nanda jest obecnie Profesorem UConn Alumni, Profesorem i Kierownikiem Wydziału Craniofacial Sciences oraz Przewodniczącym Wydziału Ortodoncji na Uniwersytecie Connecticut, Farmington, Connecticut, USA.
   
  Swoje wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Lucknow w Indiach. Wiedzę ortodontyczną zgłębiał najpierw tam, a następnie na Nymegen w Holandii oraz Uniwersytecie Connecticut. Otrzymał także tytuł Doktora na Uniwersytecie Nymegen. Był Docentem Ortodoncji na Uniwersytecie Loyola, Illinois, w latach 1970-1972 i od 1972 roku związany jest z Uniwersytetem Connecticut.
   
  Dr Nanda jest autorem i współautorem siedmiu prac o tematyce ortodontycznej oraz ponad dwustu artykułów naukowych i klinicznych w największych magazynach. Jest redaktorem naczelnym Progress in Orthodontics. Należy do zespołów redakcyjnych dziesięciu różnych krajowych i międzynarodowych magazynów ortodontycznych. Jest również zastępcą redaktora naczelnego Journal of Clinical Orthodontics.
   
  Jest czynnym członkiem różnorodnych organizacji, między innymi American Association of Orthodontists, European Orthodontic Society oraz Edward H. Angle Society. Dr Nanda posiada Dyplom American Board of Orthodontics. Wygłosił wiele wykładów dla krajowych i międzynarodowych organizacji. Jest zdobywcą nagród przyznawanych przez liczne organizacje ortodontyczne.
   
  Dr Nanda jest współautorem książki Retention and Stability. Jego najnowsze dzieła to Biomechanics in Clinical Orthodontics, Biomechanic and Esthetic Strategies In Clinical Orthodontics, Temporary Anchorage Devices in Orthodontics oraz Current Therapy in Orthodontics “Esthetics and Biomechanics in Orthodontics. Tytuł jego nowej książki to “Atlas of Complex Orthodontics”.

Tematyka:

Kurs jest poświęcony omówieniu badań, działań klinicznych i doświadczeń przeprowadzonych na Uniwersytecie w Connecticut w trzech głównych zagadnieniach:

 

1. Czy możliwe jest przyspieszenie leczenia ortodontycznego?  

 • Po pierwsze Chirurgia… Wskazania, przeciwwskazania i prezentacje przypadków
 • Corticision – Kortykotomia - Piezocision oraz Siły Wibracyjne
 • Jak odpowiedni dobór drutów może pomóc w przyspieszeniu leczenia ortodontycznego
 • Rola Mechaniki w Ortodoncji
 

2. Rozwiązywanie Mikro i Makro Problemów Estetycznych związanych ze Strefą Uśmiechu za pomocą Mechaniki Smart

 • Korekta uśmiechu dziąsłowego
 • Strategie Korekty Nachylenia Płaszczyzny Zgryzowej
 • Aparaty i Biomechanika w Korekcie Asymetrii Linii Środkowych
 • Leczenie zgryzu otwartego i sposoby utrzymania korekty
 • Badania  prospektywne  Wad Zgryzu Klasy II
 • Multidyscyplinarne leczenie zaburzeń  Strefy Uśmiechu
 

3. Leczenie Multidyscyplinarne: Leczenie Problemów Złożonych

 • Wydłużanie kości wyrostka zębodołowego przy użyciu sił ekstruzyjnych  celem uzupełnienia brakujących  siekaczy bocznych
 • Przygotowanie odcinków  bezzębnych do implantowania za pomocą mechaniki leczenia ortodontycznego
 • Intruzja zębów wydłużonych celem uzyskania pionowej przestrzeni dla uzupełnień protetycznych
 • Leczenie ortodontyczne pacjentów z różnymi odmianami agenezji
 • Zastosowanie miniśrub (TAD)