Mechanika leczenia ortodontycznego z przemieszczeniami w ramach danego łuku zębowego. Część II – leczenie wad klasy III i asymetrii.

 • Data: 18-19 maja 2018
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 1990 zł (cena przy wpłacie do 28.02.2018 r. - 1790 zł)

Wykładowca:

 • Dr Richard McLaughlin

  Dr Richard McLaughlin ukończył specjalizację w zakresie ortodoncji na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w 1976 roku i od tego czasu zajmuje się leczeniem pacjentów w klinice w San Diego w Kalifornii. Jest wykładowcą znanym zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na arenie międzynarodowej. Może poszczycić się członkostwem w American Association of Orthodontists, w Pacific Coast Society of Orthodontics, jest także biegłym American Board of Orthodontics. Obecnie pełni funkcję Prezesa National Angle Society, a także dyrektora Oddziału Edward H. Angle Society w Południowej Kalifornii. W 2009 roku został  laureatem nagrody American Board of Orthodontics Dale Wade Award, a w 2010 Pacific Coast Society of Orthodontists uhonorowała go nagrodą w podzięce za zasługi (Award of Merit). Dr McLaughlin jest także profesorem klinicznym na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, na Wydziale Ortodoncji w Los Angeles i profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w St. Louis na Wydziale Ortodoncji. Autor ponad 30 artykułów i współautor 4 podręczników. Dane do płatności: Grand Ortho Sp. z o.o. ul. Annopol 24, 03-236 Warszawa nr rachunku bankowego mBank: 42 1140 1010 0000 3135 2600 1001 Zwrot pełnej wpłaconej kwoty możliwy jest na 30 dni przed rozpoczęciem danego kursu. Na 14 dni przed zwracamy 30% kwoty. Na mniej niż 14 dni przed kursem Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia całości wpłaconej kwoty. Zapis i wniesienie opłaty za kurs oznacza akceptację zapisów.

Tematyka:

Leczenie wad klasy III
 • analiza tkanek miękkich oraz aspektów zębowych i szkieletowych
 • leczenie wczesne za pomocą wyciągów elastycznych klasy III, maski twarzowej oraz płytek szkieletowych
 • kompensacja zębowa w odcinku przednim, leczenie ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, aspekty pionowe i przednio-tylne, skok wzrostowy, wywiad rodzinny oraz przewidywanie zmian wzrostowych
 • kluczowe aspekty chirurgicznego leczenia wad klasy III
Asymetrie
 • przydatna klasyfikacja asymetrii zębowych i szkieletowych prezentacją przykładowych pacjentów z każdej grupy
Nowości dotyczące aparatów ortodontycznych oraz mechaniki leczenia.

Dodatkowe informacje:

Kurs ten poświęcony jest leczeniu wad klasy III oraz asymetriom. Przedstawione zostaną ogólne koncepcje diagnostyki i planowania leczenia wad klasy III w oparciu o analizę tkanek miękkich oraz aspekty zębowe i szkieletowe. Wady takie zostaną omówione z uwzględnieniem leczenia wczesnego, a także chirurgicznego i niechirurgicznego. W leczeniu wczesnym zostanie przedstawione zastosowanie wyciągów elastycznych klasy III, maski twarzowej oraz płytek szkieletowych. Leczenie niechirurgiczne obejmie istotne zagadnienia takie jak kompensacja zębowa w odcinku przednim, aspekty ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne, zmianyprzednio-tylne oraz pionowe, skok wzrostowy, wywiad rodzinny, a także przewidywanie wzrostu oparte na przednio-tylnej ocenie pozycji punktu A w odniesieniu do punktu B.

Omówione zostaną ograniczenia leczenia ortodontycznego wraz z prezentacją kilku przypadków chirurgicznych.

Program kursu obejmować będzie także przypadki asymetrii w odniesieniu do asymetrii zębowej odcinka przedniego, odcinków bocznych oraz kombinacji obu. Omówione zostaną czynnościowe oraz szkieletowe asymetrie oraz różnorodne aparaty do leczenia wad klasy III oraz asymetrii.