Kiedy i jak leczyć wadę klasy II?

 • Data: 20 kwietnia 2018
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 1150 zł (cena przy wpłacie do 31.12.2017 r. - 990 zł)

Wykładowca:

 • Prof. Nazan Kucukkeles

  Ukończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie w Istambule w roku 1982. Jej kariera zawodowa jest związana z Uniwersytetem Marmara:
  Doktorat: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1984-1989.
  Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1995.
  Profesor: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 2001.
  Jest członkiem wielu towarzystw ortodontycznych: Tureckiego Stowarzyszenia Ortodontycznego, Europejskiego Koła Ortodontycznego, Światowej Federacji Ortodontów, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów. Jej doświadczenie składa się z wielu różnych stanowisk i aktywności min. była prodziekanem Wydziału Stomatologii, członkiem Rady Etyki, Koordynatorem Programu Socrates Uniwersytetu Marmara, KierownikiemZakładu Ortodoncji. Dodatkowo w latach 2004 - 2009 była redaktorem
   naczelnym „Turkish Orthodontic Journal”. Jej główne zainteresowania naukowe to przygotowanie pacjentów do operacji chirurgicznych, leczenie wad klasy II i III, mikroimplanty w ortodoncji i technika lingwalna. Opublikowała około 60 artykułów w pismach lokalnych i  międzynarodowych. Wygłosiła ponad 90 prezentacji na krajowych i międzynarodowych kongresach.
  Przeprowadziła szereg wykładów i szkoleń na całym świecie. Kilkukrotnie wykładała również w Polsce, a w roku 2017 była gościem 20 Zjazdu PTO w Łodzi z kursem pozjazdowym „Leczenie wad klasy III u pacjentów rosnących i dorosłych”.

Tematyka:

Wczesne objawy wad klasy II

Cechy wad klasy II

W jaki sposób rosną próbki populacji z wadą klasy II?

Kliniczne implikacje wzrostu u osób z wadami klasy II

Korekta zębowo-wyrostkowa w wadzie klasy II

Leczenie nieekstrakcyjne (dorośli i młodzież)

 • Dystalizacja trzonowców
 • Wyciągi klasy II

Leczenie ekstrakcyjne

 • Usunięcie górnych przedtrzonowców
 • Usunięcie górnych i dolnych przedtrzonowców

Koncepcje leczenia ortopedycznego wad klasy II

 • Modyfikacja wzrostu w okresie pokwitania
 • Wyciąg zewnątrzustny i leczenie czynnościowe
 • Wskazania i efekty

Stałe aparaty czynnościowe

 • Ap. Herbsta /Jasper Jumper /Forsus
 • Wskazania i efekty

Koncepcje leczenia dorosłych

 • Kamuflaż ortodontyczny w przypadkach granicznych
 • Wskazania i efekty
 • Jak zdecydować o leczeniu chirurgicznym