Prosto i skutecznie: aparaty zdejmowane w codziennej praktyce ortodontycznej (kurs praktyczny)

  • Data: 8 grudnia 2018
  • Miejsce: Łódź
  • Cena: 1490 zł (zapisy na listę rezerwową)

Wykładowca:

  • Dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek

    Wieloletni nauczyciel akademicki z powołania. Związana była  z Zakładem Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przez lata opiekun nie tylko osób specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji ale i prac licencjackich studentów III roku technik dentystycznych. Przewodnicząca Łódzkiego Koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Była Prezydentem jubileuszowego 20-go Zjazdu PTO w 2017 roku w Łodzi.
    Stale podnosi swoje kwalifikacje i udziela się na konferencjach naukowych wśród lekarzy i techników dentystycznych. W ostatnim czasie ukończyła min. 2-letni program FACE. Autor i współautor wielu publikacji zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych. Od 2008 roku samodzielnie a także wspólnie z dr Mariuszem Wilkiem, prowadzi kursy, dzięki którym przeszkoliła już setki ortodontów i lekarzy dentystów. Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie aparatów zdejmowanych.

Tematyka:

Aparaty zdejmowane w codziennej praktyce ortodontycznej (kurs praktyczny), przeznaczony jest dla lekarzy z podstawowym zakresem wiadomości teoretycznych o aparatach zdejmowanych.
Pokazane będą możliwości skutecznego doboru aparatów zdejmowanych w poszczególnych sytuacjach klinicznych z uwzględnieniem wieku pacjenta, warunków anatomicznych oraz wady zgryzu. Pokazane również będzie jak dostosowywać aparaty i jak aktywować poszczególne jego elementy podczas wizyt kontolnych. Podczas tego spotkania nie będzie omawiana budowa aparatów.

Dodatkowe informacje:

PROGRAM KURSU
• Omówienie rozmaitych przypadków leczonych aparatami zdejmowanymi,
• Jak wybrać i zaprojektować aparat?
• Jak dostosować i aktywować aparat podczas wizyt kontrolnych?
• Jak uniknąć błędów w projektowaniu i wykonaniu aparatów?

Z uwagi na warsztatowy charakter kursu – ilość miejsc ograniczona.