Sympozjum ortodontyczne: Alignery w codziennym leczeniu ortodontycznym

  • Data: 29-30 kwietnia 2022
  • Miejsce: Hotel Patria, Szczyrbskie Pleso, Słowacja
  • Cena: 390 euro +vat | Cena do 31.01.22: 300 euro + vat

Wykładowca:

  • Sympozjum ortodontyczne

Tematyka:

Wykładowcy:

 

Magdalena Koťová (Stomatologická klinika 3. LF UK  a FNKV Praha, ČR.) 

Historical development of alogners and their place in contemporary orthodontics

 

Juraj Lysý

Alignery. The future of orthodontics or an alternative to traditional treatment?

 

Beata Walawska

Aligners in everyday orthodontic practice

 

Ramadan Coskun

Vertical Control with Clear Aligners

 

Hakan El

3D Visual Treatment Objectives

 

Michał Wilk

What do I need to start aligner treatment?

 

Kamil Stefański

Digital treatment planning and basic principles of biomechanics in aligner therapy - are orthodontists dependent on corporations?

Dodatkowe informacje:

Języki prezentacji:

Angielski, Słowacki i Czeski

Tłumaczenie symultaniczne z j. angielskiego na słowacki

 

 

Wpłaty prosimy dokonywac na konto:
Grand Ortho Centrum Edukacji - 65 1140 1010 0000 5742 7900 1001