„Awarie i błędy w ortodoncji – jak powiedzieć „Przepraszam”? Błędy, błędy, błędy i (nie)jedno rozwiązanie w zasięgu wzroku”

 • Data: 26 marca 2022
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 26 marca 2022 | Cena kursu: 1290 pln, Cena kursu do 31.01.2022: 1150 pln

Wykładowca:

 • Dr Björn Ludwig

  Dr Björn Ludwig prowadzi prywatny gabinet ortodontyczny w Traben-Trarbach w Niemczech.
  Jest nauczycielem akademickim i badaczem w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu Kraju Saary w Homburgu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zakotwienia szkieletowego oraz obrazowania 3D. Opublikował ponad 100 artykułów na tematy kliniczne i badawcze w pismach recenzowanych i jest redaktorem trzech podręczników. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Kieferorthopädie” (Ortodoncja) wydawanego przez Quintessenz i członkiem rady redakcyjnej pisma „Journal of Clinical Orthodontics”. Jest czynnym członkiem Angle Society of Europe oraz członkiem Zarządu German Board of Orthodontics. Jest obecnym Prezesem European Begg Society.

Tematyka:

Opis kursu:

Pod koniec zaawansowanego szkolenia ortodontycznego, po zapoznaniu się z podstawami stomatologii i ortodoncji, często jest się przekonanym, że można teraz uniknąć poważnych błędów diagnostycznych i związanych z leczeniem. Po kilku latach pracy w ortodoncji ta idea się zmienia i zaczyna się wierzyć, a przynajmniej dostrzega się tylko problemy i błędy. Na przykład może wystąpić niezwykle wysoki odsetek utraty zamków, uszkodzonych aparatów retencyjnych lub frustrujących wyników leczenia – w tym nawrotów.

Rosnąca w ostatnich latach liczba trudnych przypadków w gabinetach ortodontycznych, które nie są „po prostu” delikatnymi stłoczeniami, potęguje ten problem. Poważne anomalie zębowe i szkieletowe, takie jak mnoga aplazja, zatrzymane zęby, dorośli z potrzebami skojarzonego leczenia ortodontycznego i chirurgii szczękowo-twarzowej, a także zadania przedprotetyczne, są dziś powszechne w naszym leczeniu. W tym wykładzie zostaną przedstawione najczęstsze i najpoważniejsze problemy i błędy ortodontyczne, z jakimi zetknął się wykładowca w ciągu ostatnich 15 lat. Błędy te przedstawi na przykładach klinicznych i zostaną omówione wraz z aktualną literaturą. Na koniec pozostanie odpowiedzieć na pytanie: „jak przeprosić”?

 • Omówione zostaną podstawowe decyzje diagnostyczne:
  • leczenie ekstrakcyjne a nieekstrakcyjne
  • chirurgia BSSO a zachowawcza terapia problemów szkieletowych
 • Ocena następujących techniki leczenia:
  • Ograniczenie w leczeniu nakładkowym
  • Cyfrowe pozycjonowanie zamków  CAD/CAM czy klejenie bezpośrednie
  • Właściwy dobór drutów ortodontycznych
  • Urządzenia CAD/CAM
 • Długoterminowa stabilność wyników leczenia
 • Rozwiązania retencyjne

 

Dodatkowe informacje:

7 punktów edukacyjnych

Tłumaczenie symultaniczne na język polski.

 

Wpłaty prosimy dokonywac na konto:
Grand Ortho Centrum Edukacji - 65 1140 1010 0000 5742 7900 1001