Biomechanika w leczeniu alignerami

 • Data: 2 kwietnia 2022r.
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 1290 zł | Cena kursu do 31.01.2022: 1150 zł | Cena za 2 kursy (1-2.04.2022) do 31.01.2022: 2190 zł

Wykładowca:

 • Prof. Ravindra Nanda

  Dr Ravindra Nanda jest obecnie Profesorem UConn Alumni, Profesorem i Kierownikiem Wydziału Craniofacial Sciences oraz Przewodniczącym Wydziału Ortodoncji na Uniwersytecie Connecticut, Farmington, Connecticut, USA.
   
  Swoje wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Lucknow w Indiach. Wiedzę ortodontyczną zgłębiał najpierw tam, a następnie na Nymegen w Holandii oraz Uniwersytecie Connecticut. Otrzymał także tytuł Doktora na Uniwersytecie Nymegen. Był Docentem Ortodoncji na Uniwersytecie Loyola, Illinois, w latach 1970-1972 i od 1972 roku związany jest z Uniwersytetem Connecticut.
   
  Dr Nanda jest autorem i współautorem siedmiu prac o tematyce ortodontycznej oraz ponad dwustu artykułów naukowych i klinicznych w największych magazynach. Jest redaktorem naczelnym Progress in Orthodontics. Należy do zespołów redakcyjnych dziesięciu różnych krajowych i międzynarodowych magazynów ortodontycznych. Jest również zastępcą redaktora naczelnego Journal of Clinical Orthodontics.
   
  Jest czynnym członkiem różnorodnych organizacji, między innymi American Association of Orthodontists, European Orthodontic Society oraz Edward H. Angle Society. Dr Nanda posiada Dyplom American Board of Orthodontics. Wygłosił wiele wykładów dla krajowych i międzynarodowych organizacji. Jest zdobywcą nagród przyznawanych przez liczne organizacje ortodontyczne.
   
  Dr Nanda jest współautorem książki Retention and Stability. Jego najnowsze dzieła to Biomechanics in Clinical Orthodontics, Biomechanic and Esthetic Strategies In Clinical Orthodontics, Temporary Anchorage Devices in Orthodontics oraz Current Therapy in Orthodontics “Esthetics and Biomechanics in Orthodontics. Tytuł jego nowej książki to “Atlas of Complex Orthodontics”.

Tematyka:

Nowoczesne trendy leczenia ortodontycznego w szybkim tempie wkraczają do gabinetów lekarskich. Postęp technologiczny i powszechna cyfryzacja nie omija także stomatologii. Niniejszy wykład omówi zasady leczenia z użyciem nakładek ortodontycznych na wybranych przypadkach. Słuchacze dowiedzą się jak działają alignery oraz co jest najważniejsze na etapie diagnostyki a także w trakcie leczenia.

 

Program kursu:

 

 1.  Materiały używane w alignerach
 2.  Biomechanika
 3.  Zaczepy (attachments)
 4.  Wyciski do przygotowania alignerów
 5.  Przygotowanie planu leczenie we współpracy z producentami nakładek
 6.  Leczenie stłoczeń za pomocą nakładek
 7.  Zarządzanie przestrzeniami
 8.  Leczenie złożonych przypadków
 9.  Zakotwienie szkieletowe w leczeniu nakładkowym
 10.  Chirurgia a alignery

Dodatkowe informacje:

Literatura:

Principles and Biomechanics of Aligner Treatment - Ravindra Nanda, Tommaso Castroflorio, Francesco Garino, Kenji Ojima - Elsevier Wrzesień 2021

 

Wpłaty prosimy dokonywac na konto:
Grand Ortho Centrum Edukacji - 65 1140 1010 0000 5742 7900 1001