Postępowanie w zębowych i gnatycznych wadach klasy II

 • Data: 1 października 2021
 • Miejsce: Warszawa | Hilton Warsaw City, Grzybowska 63, 00-844 Warszawa
 • Cena: 1190 zł

Wykładowca:

 • Prof. Ravindra Nanda

  Dr Ravindra Nanda jest obecnie Profesorem UConn Alumni, Profesorem i Kierownikiem Wydziału Craniofacial Sciences oraz Przewodniczącym Wydziału Ortodoncji na Uniwersytecie Connecticut, Farmington, Connecticut, USA.
   
  Swoje wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Lucknow w Indiach. Wiedzę ortodontyczną zgłębiał najpierw tam, a następnie na Nymegen w Holandii oraz Uniwersytecie Connecticut. Otrzymał także tytuł Doktora na Uniwersytecie Nymegen. Był Docentem Ortodoncji na Uniwersytecie Loyola, Illinois, w latach 1970-1972 i od 1972 roku związany jest z Uniwersytetem Connecticut.
   
  Dr Nanda jest autorem i współautorem siedmiu prac o tematyce ortodontycznej oraz ponad dwustu artykułów naukowych i klinicznych w największych magazynach. Jest redaktorem naczelnym Progress in Orthodontics. Należy do zespołów redakcyjnych dziesięciu różnych krajowych i międzynarodowych magazynów ortodontycznych. Jest również zastępcą redaktora naczelnego Journal of Clinical Orthodontics.
   
  Jest czynnym członkiem różnorodnych organizacji, między innymi American Association of Orthodontists, European Orthodontic Society oraz Edward H. Angle Society. Dr Nanda posiada Dyplom American Board of Orthodontics. Wygłosił wiele wykładów dla krajowych i międzynarodowych organizacji. Jest zdobywcą nagród przyznawanych przez liczne organizacje ortodontyczne.
   
  Dr Nanda jest współautorem książki Retention and Stability. Jego najnowsze dzieła to Biomechanics in Clinical Orthodontics, Biomechanic and Esthetic Strategies In Clinical Orthodontics, Temporary Anchorage Devices in Orthodontics oraz Current Therapy in Orthodontics “Esthetics and Biomechanics in Orthodontics. Tytuł jego nowej książki to “Atlas of Complex Orthodontics”.

Tematyka:

Korygowanie gnatycznych i zębowych wad klasy II intryguje ortodontów od stulecia. Proponowano w tym czasie stosowanie dziesiątków aparatów i metod, nierzadko bez odpowiedniej podbudowy w formie dowodów naukowych. Niniejszy wszechstronny wykład omówi aparaty stałe i ruchome służące do leczenia wad II klasy. Słuchacze dowiedzą się, jak wybrać „najlepszy” aparat do korekty II klasy w warunkach danej wady.

Dodatkowe informacje:

Program kursu:

1. Opcje leczenia wad klasy II wymagające współpracy pacjenta
a. Aparaty zewnątrzustne
b. Zdejmowane aparaty czynnościowe
c. Mechanika międzyszczękowa wymagająca współpracy pacjenta

2.  Opcje leczenia wad klasy II bez współpracy pacjenta
a. Aparaty międzyszczękowe
b. Międzyszczękowe aparaty do dystalizacji
c. Mechanika z aktywacją tip-back

3. TADy

4. Opcje chirurgiczne (Chirurgia przed ortodoncją)

Podręczniki Dr Nandy:
Nanda R. Biomechanics in Clinical Orthodontics. WB Saunders Co, Philadelphia, PA,1996.
Nanda R. Biomechanic and Esthetic Strategies in Clinical Orthodontics. WB Saunders Co,Philadelphia, PA 2005. Przetłumaczone na j. rosyjski
Nanda R. Temporary Anchorage Devices in Orthodontics. Philadelphia: WB Saunders, 2008.
Nanda R. and Kapila, S. Current Therapy in Orthodontics, Mosby, St. Louis, April, 2009.
Nanda R. Esthetics and Biomechanics in Orthodontics, Saunders, St. Louis, MO, 2015.