Biomechanika i tymczasowe aparaty kotwiące (TAD): przewidywalne wyniki

 • Data: 2 października 2021
 • Miejsce: Warszawa | Hilton Warsaw City, Grzybowska 63, 00-844 Warszawa
 • Cena: 1190 zł

Wykładowcy:

 • Dr Giorgio Iodice

  Dr Giorgio Iodice uzyskał dyplom stomatologa, specjalizację z dziedziny ortodoncji i doktorat na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu. Otrzymał certyfikat doskonałości w ortodoncji we Włoszech od Italian Board of Orthodnotics (IBO) i European Board of Orthodontics. Od 2013 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej Italian Board of Orthodontics.
  Pracuje jako Profesor Kliniczny na Uniwersytecie w Neapolu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji ortodontycznych min.: Sido, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Jego główne zainteresowania kliniczne i badania skupiają się na leczeniu dorosłych pacjentów, zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych (TADS), relacjach zgryzowych i zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. Współpracuje z czasopismami krajowymi i zagranicznymi, jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach.
 • Prof. Ravindra Nanda

  Dr Ravindra Nanda jest obecnie Profesorem UConn Alumni, Profesorem i Kierownikiem Wydziału Craniofacial Sciences oraz Przewodniczącym Wydziału Ortodoncji na Uniwersytecie Connecticut, Farmington, Connecticut, USA.
   
  Swoje wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Lucknow w Indiach. Wiedzę ortodontyczną zgłębiał najpierw tam, a następnie na Nymegen w Holandii oraz Uniwersytecie Connecticut. Otrzymał także tytuł Doktora na Uniwersytecie Nymegen. Był Docentem Ortodoncji na Uniwersytecie Loyola, Illinois, w latach 1970-1972 i od 1972 roku związany jest z Uniwersytetem Connecticut.
   
  Dr Nanda jest autorem i współautorem siedmiu prac o tematyce ortodontycznej oraz ponad dwustu artykułów naukowych i klinicznych w największych magazynach. Jest redaktorem naczelnym Progress in Orthodontics. Należy do zespołów redakcyjnych dziesięciu różnych krajowych i międzynarodowych magazynów ortodontycznych. Jest również zastępcą redaktora naczelnego Journal of Clinical Orthodontics.
   
  Jest czynnym członkiem różnorodnych organizacji, między innymi American Association of Orthodontists, European Orthodontic Society oraz Edward H. Angle Society. Dr Nanda posiada Dyplom American Board of Orthodontics. Wygłosił wiele wykładów dla krajowych i międzynarodowych organizacji. Jest zdobywcą nagród przyznawanych przez liczne organizacje ortodontyczne.
   
  Dr Nanda jest współautorem książki Retention and Stability. Jego najnowsze dzieła to Biomechanics in Clinical Orthodontics, Biomechanic and Esthetic Strategies In Clinical Orthodontics, Temporary Anchorage Devices in Orthodontics oraz Current Therapy in Orthodontics “Esthetics and Biomechanics in Orthodontics. Tytuł jego nowej książki to “Atlas of Complex Orthodontics”.

Tematyka:

Wprowadzenie tymczasowych aparatów kotwiących (TAD), które są bezpieczne i łatwe w użyciu, zrewolucjonizowało leczenie ortodontyczne, upraszczając skomplikowane terapie lub umożliwiając leczenie, które bez nich byłoby niemożliwe. W ciągu minionych 15 lat stosowanie TADów dogłębnie przekształciło praktykę ortodontyczną prowadząc do opracowania nowych schematów leczenia i upraszczając biomechanikę. Dziś TADy są integralną częścią leczenia ortodontycznego, zwłaszcza gdy mowa o trudnych pacjentach. Zapewniają niezawodne zakotwienie i pozwalają lekarzom na zastosowanie układów sił, które w konwencjonalnych warunkach okazałyby się kłopotliwe i mało wydajne. Niezależnie od tego dogłębna znajomość biomechaniki i poszczególnych typów przemieszczeń zależnych od punktu przyłożenia siły, od stanu kości i przyzębia wciąż stanowi niezbędny element skutecznego i sprawnego leczenia ortodontycznego. Należy wręcz stwierdzić, że zasady biomechaniki są jeszcze ważniejsze przy konstruowaniu aparatów, które wytwarzają przewidywalne układy sił.

A zatem, znajomość najlepszych miejsc wprowadzania miniśrub jest niezbędna, jednak musimy również wiedzieć, jakie przemieszczenia uzyskamy, czy spełnią one nasze oczekiwania oraz czy możemy owe ruchy zoptymalizować.

Niniejszy kurs będzie poświęcony optymalnym tymczasowym aparatom kotwiącym, ich konstrukcjom oraz najlepszym lokalizacjom ich wprowadzania w jamie ustnej. Poszczególne wady mogą wymagać specjalnego doboru lokalizacji dla miniśrub, aby powstały odpowiednie układy sił. Wykłady omówią także układy pojedynczych par sił oraz dźwignie. Przedstawimy różne konstrukcje aparatów służące do leczenia złożonych wad takich jak zgryz otwarty, zgryz głęboki, do zamykania przestrzeni oraz leczenia pacjentów interdyscyplinarnych.

Dodatkowe informacje:

1. Leczenie przemieszczonych linii środka łuku oraz asymetrii trzonowców
a. Gdzie wkręcać miniśruby
b. Śruby w kresie jarzmowo-wyrostkowej i kresie skośnej żuchwy

2. Prostowanie i mezjalizacja dolnych trzonowców
a. Prostowanie: gdzie wkręcać miniśruby, jaką biomechanikę wybrać
b. Gdzie wkręcać miniśruby do mezjalizacji trzonowców
c. Biomechanika mezjalizacji dolnych trzonowców

3. Mezjalizacja górnych trzonowców
a. Zakotwienie międzykorzeniowe:
i. Gdzie wkręcać miniśruby do mezjalizacji górnych trzonowców
ii. Biomechanika mezjalizacji górnych trzonowców
b. Zakotwienie szkieletowe na podniebieniu:
i. Gdzie wkręcać miniśruby na podniebieniu
ii. Biomechanika aparatu Mesialslider

4. Leczenie otwartych zgryzów
a. Śruby w kresie jarzmowo-wyrostkowej
b. Śruby podniebienne

5. Dystalizacja
a. Zakotwienie międzykorzeniowe:
i. Gdzie wkręcać miniśruby do dystalizacji trzonowców
ii. Biomechanika dystalizacji trzonowców
b. Zakotwienie szkieletowe na podniebieniu:
i. Biomechanika aparatu FROG
ii. Biomechanika aparatu Distalslider