System Orthero – wygodna i skuteczna alternatywa dla leczenia alignerami

  • Data: 14 grudnia 2019 r. | Czas trwania kursu 10:00-16:30. Rejestracja od godziny 9:30
  • Miejsce: Warszawa
  • Cena: 990 zł.*

Wykładowcy:

  • Dr Michał Wilk

    Absolwent kierunku lekarsko dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Aktualnie doktorant uczelni. Zawodowo w pełni poświęcony ortodoncji. Jest lekarzem prowadzącym w specjalistycznej  klinice ortodontycznej ORTO, którą prowadzi rodzinnie wraz z doktorem Mariuszem Wilkiem. Pasjonat fotografii. Zainteresowania łączy z pracą prowadzą kursy fotograficzne dla stomatologów. Jest pierwszym polskim lekarzem, który w swojej praktyce włączył systemem alignerów Orthero. (Jest również pierwszym pacjentem).
  • Dr Ramadan Coskun

    Specjalista w dziedzinie alignerów Orthero. Ukończył stomatologię na Uniwersytecie w Ankarze, a specjalizację ortodontyczną na Uniwersytecie w Izmirze. Kontynuował swoją edukację na kursach i pod okiem takich wykładowców jak min.: Prof. Nazan Kuccukkeles, Bjorn Ludwig, Vittorio Cacciafesta, Lars Christiansen

Tematyka:

Program kursu:

 

1. Wprowadzenie do stosowania alignerów i Orthero

2. Wprowadzenie do biomechaniki leczenia ortodontycznego

- Wychylanie zębów

- Ruchy mezjalno-dystalne

- Intruzja-ekstruzja

- Rotacja

- Tork

3. Dobór przypadków do leczenia Orthero

- Czy pacjent jest współpracujący?

- Przypadek właściwy do leczenia alignerami

4. Przykłady pacjentów

5. Proces leczenia

- Prawidłowe wyciski lub skany dla alignerów

- Zastosowania redukcji szkliwa

- Zastosowanie zaczepów

- Terminy wizyt i kontrola postępów leczenia

6. Rozwiązywanie problemów w leczeniu alignerami

7. Retainery

Dodatkowe informacje:

* Jeżeli lekarz w terminie 30 dni od ukończenia kursu rozpocznie leczenie pierwszego pacjenta systemem Orthero, kwota 990 zł zostanie odliczona od kosztu pierwszego przypadku.