Leczenie ortodontyczne kłów zatrzymanych

  • Data: 19 listopada 2021 (Nowy termin kursu)
  • Miejsce: Warszawa
  • Cena: 1150 zł | Cena do 30 września 2021: 990 zł | Cena za 2 kursy (19-20.11.2021) do 30.09.2021: 1790 zł

Wykładowca:

  • Dr Giorgio Iodice

    Dr Giorgio Iodice uzyskał dyplom stomatologa, specjalizację z dziedziny ortodoncji i doktorat na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu. Otrzymał certyfikat doskonałości w ortodoncji we Włoszech od Italian Board of Orthodnotics (IBO) i European Board of Orthodontics. Od 2013 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej Italian Board of Orthodontics.
    Pracuje jako Profesor Kliniczny na Uniwersytecie w Neapolu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji ortodontycznych min.: Sido, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Jego główne zainteresowania kliniczne i badania skupiają się na leczeniu dorosłych pacjentów, zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych (TADS), relacjach zgryzowych i zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. Współpracuje z czasopismami krajowymi i zagranicznymi, jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach.

Tematyka:

Ektopowe wyrzynanie oraz zatrzymanie zęba to stany należące do najbardziej złożonych zadań w praktyce ortodontycznej. Wczesne wykrycie przemieszczenia kła przy wykorzystaniu wskaźników prognostycznych o charakterze klinicznym i radiologicznym pomoże lekarzowi nie dopuścić do zatrzymania zęba. Z kolei, gdy dojdzie do zupełnego zatrzymania, w większości przypadków potrzebny jest udział chirurga, który odsłoni ząb, i przyklei do niego zaczep, nim będzie można zastosować właściwie zorientowane siły ortodontyczne. Jednak, jeśli wynik leczenia ma być estetyczny i funkcjonalny, potrzeba starannej oceny diagnostycznej i planowania leczenia. Staranna
i celowana ocena kliniczna wraz z właściwymi badaniami obrazowymi pozwoli lekarzowi na odpowiednie rozpoznanie stanu zatrzymania zęba, jego relacji do sąsiadujących struktur i obecności ewentualnych przeszkód dla sprowadzenia zęba do łuku oraz pozwoli na wybranie właściwego momentu dla interwencji chirurga, a także aparatu/ów właściwej konstrukcji. Celem kursu jest omówienie etiologii, diagnostyki i zapobiegania zjawisku zatrzymania zęba/ ów oraz związanych z tym zagrożeń a także rozważenie mechaniki konwencjonalnej i opartej na zakotwieniu szkieletowym mającej na celu wprowadzenie zatrzymanego zęba na właściwe miejsce w łuku z pełnym zachowaniem kości i struktur przyzębia.
Uczestnicy poznają metody, które znacząco skracają czas leczenia, ograniczają działania uboczne i sprawnie rozwiązują problemy uważane dawniej za zbyt złożone.

Dodatkowe informacje:

• Epidemiologia zatrzymanych zębów
• Fizjologia wyrzynania zębów
• Etiologia zatrzymania zęba
• Definicja
• Możliwe przyczyny zatrzymania zębów
• Diagnoza
• Rokowanie zatrzymanego zęba
• Cele leczenie
• Aspekty chirurgiczne
• Etapy leczenia chirurgiczno-ortodontycznego
• Mechanika ortodontyczna przy konwencjonalnym zakotwieniu
• Mechanika ortodontyczna przy szkieletowym zakotwieniu