Szybka ekspansja szczęki (RME) jako świetne narzędzie w leczeniu ortodontycznym

 • Data: 9 października 2021 r. | Nowa data kursu!
 • Miejsce: Warszawa | Hilton Warsaw City, Grzybowska 63, 00-844 Warszawa
 • Cena: 1150 zł

Wykładowca:

 • Prof. Nazan Kucukkeles

  Ukończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie w Istambule w roku 1982. Jej kariera zawodowa jest związana z Uniwersytetem Marmara:
  Doktorat: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1984-1989.
  Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1995.
  Profesor: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 2001.
  Jest członkiem wielu towarzystw ortodontycznych: Tureckiego Stowarzyszenia Ortodontycznego, Europejskiego Koła Ortodontycznego, Światowej Federacji Ortodontów, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów. Jej doświadczenie składa się z wielu różnych stanowisk i aktywności min. była prodziekanem Wydziału Stomatologii, członkiem Rady Etyki, Koordynatorem Programu Socrates Uniwersytetu Marmara, KierownikiemZakładu Ortodoncji. Dodatkowo w latach 2004 - 2009 była redaktorem
   naczelnym „Turkish Orthodontic Journal”. Jej główne zainteresowania naukowe to przygotowanie pacjentów do operacji chirurgicznych, leczenie wad klasy II i III, mikroimplanty w ortodoncji i technika lingwalna. Opublikowała około 60 artykułów w pismach lokalnych i  międzynarodowych. Wygłosiła ponad 90 prezentacji na krajowych i międzynarodowych kongresach.
  Przeprowadziła szereg wykładów i szkoleń na całym świecie. Kilkukrotnie wykładała również w Polsce, a w roku 2017 była gościem 20 Zjazdu PTO w Łodzi z kursem pozjazdowym „Leczenie wad klasy III u pacjentów rosnących i dorosłych”.

Tematyka:

• Wskazania
• Ekspansja
• Wyniki kliniczne
• Miejsca oporu występujące w czasie RME
• Efekty szkieletowe i zębowe
• Zmiany dotyczące nosa
• Zmiany dotyczące długości łuku
• Zmiany dotyczące żuchwy
• Aparaty do RME
• Wybór aparatu
• Kiedy użyć którego aparatu
• Co robić po niepowodzeniu
• SARME: RME wspomagana chirurgicznie
• Kortykotomia typu Le Fort I
• Kortykotomia jarzmowo-szczękowa
• Przemieszczanie linii środka górnego łuku w ramach RME
• Ekspansja w przypadkach jednostronnego zgryzu
krzyżowego
• Dystraktor podniebienny
• Leczenie retrognatycznej szczęki za pomocą RME i maski
twarzowej
• Wskazania i zasady obowiązujące w leczeniu za pomocą
RME i maski twarzowej
• Opisy przypadków leczonych za pomocą RME