Wady pionowe (leczenie zgryzów głębokich i otwartych)

 • Data: 8 października 2021 | Nowa data kursu!
 • Miejsce: Warszawa | Hilton Warsaw City, Grzybowska 63, 00-844 Warszawa
 • Cena: 1150 zł

Wykładowca:

 • Prof. Nazan Kucukkeles

  Ukończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie w Istambule w roku 1982. Jej kariera zawodowa jest związana z Uniwersytetem Marmara:
  Doktorat: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1984-1989.
  Profesor nadzwyczajny: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 1995.
  Profesor: Uniwersytet Marmara, Wydział Stomatologii, Zakład Ortodoncji 2001.
  Jest członkiem wielu towarzystw ortodontycznych: Tureckiego Stowarzyszenia Ortodontycznego, Europejskiego Koła Ortodontycznego, Światowej Federacji Ortodontów, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodontów. Jej doświadczenie składa się z wielu różnych stanowisk i aktywności min. była prodziekanem Wydziału Stomatologii, członkiem Rady Etyki, Koordynatorem Programu Socrates Uniwersytetu Marmara, KierownikiemZakładu Ortodoncji. Dodatkowo w latach 2004 - 2009 była redaktorem
   naczelnym „Turkish Orthodontic Journal”. Jej główne zainteresowania naukowe to przygotowanie pacjentów do operacji chirurgicznych, leczenie wad klasy II i III, mikroimplanty w ortodoncji i technika lingwalna. Opublikowała około 60 artykułów w pismach lokalnych i  międzynarodowych. Wygłosiła ponad 90 prezentacji na krajowych i międzynarodowych kongresach.
  Przeprowadziła szereg wykładów i szkoleń na całym świecie. Kilkukrotnie wykładała również w Polsce, a w roku 2017 była gościem 20 Zjazdu PTO w Łodzi z kursem pozjazdowym „Leczenie wad klasy III u pacjentów rosnących i dorosłych”.

Tematyka:

• Wzorce wzrostu w aspekcie wymiaru pionowego
• Przypadki zgryzu głębokiego
• Cechy charakterystyczne i etiologia
• Korygowanie zgryzu głębokiego
• Ocena idealnego uśmiechu
• Wtłaczanie przednich zębów
• Łuk intruzyjny wg Rickettsa
• Łuk intruzyjny wg Burstone’a
• Łuk intruzyjny z Connecticut (Nanda)
• Wtłaczanie zębów bocznych
• Łączenie ekstruzji odcinka przedniego i intruzji odcinków
bocznych
• Korygowanie nachylenia płaszczyzny zwarcia łukiem
intruzyjnym
• Przypadki zgryzu otwartego
• Cechy charakterystyczne i etiologia zgryzu otwartego
• Korygowanie zgryzu otwartego
• Wtłaczanie zębów bocznych
• Potyliczny wyciąg zewnątrzustny
• Implanty jarzmowe
• Miniśruby
• Chirurgia
• Ekstruzja odcinka przedniego
• Technika MEAW
• Łuki Ni-Ti z krzywą i wyciągi w odcinku przednim
• Nawrót zgryzu otwartego i retencja
• Chirurgiczna korekta zgryzu otwartego