Jak postępować z poszczególnymi zębami w leczeniu ortodontycznym

  • Data: 29-30 Maja 2020
  • Miejsce: Warszawa
  • Cena: 2190 zł | Cena do 29.02.2020: 1990 zł

Wykładowca:

  • Dr Richard McLaughlin

    Dr Richard McLaughlin ukończył specjalizację w zakresie ortodoncji na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w 1976 roku i od tego czasu zajmuje się leczeniem pacjentów w klinice w San Diego w Kalifornii. Jest wykładowcą znanym zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i na arenie międzynarodowej. Może poszczycić się członkostwem w American Association of Orthodontists, w Pacific Coast Society of Orthodontics, jest także biegłym American Board of Orthodontics. Obecnie pełni funkcję Prezesa National Angle Society, a także dyrektora Oddziału Edward H. Angle Society w Południowej Kalifornii. W 2009 roku został  laureatem nagrody American Board of Orthodontics Dale Wade Award, a w 2010 Pacific Coast Society of Orthodontists uhonorowała go nagrodą w podzięce za zasługi (Award of Merit). Dr McLaughlin jest także profesorem klinicznym na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, na Wydziale Ortodoncji w Los Angeles i profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w St. Louis na Wydziale Ortodoncji. Autor ponad 30 artykułów i współautor 4 podręczników. Dane do płatności: Grand Ortho Sp. z o.o. ul. Annopol 24, 03-236 Warszawa nr rachunku bankowego mBank: 42 1140 1010 0000 3135 2600 1001 Zwrot pełnej wpłaconej kwoty możliwy jest na 30 dni przed rozpoczęciem danego kursu. Na 14 dni przed zwracamy 30% kwoty. Na mniej niż 14 dni przed kursem Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia całości wpłaconej kwoty. Zapis i wniesienie opłaty za kurs oznacza akceptację zapisów.

Tematyka:

Główne zagadnienia

Kurs obejmuje prowadzenie i korygowanie wybranych problemów dotyczących poszczególnych zębów. Omówimy różne zaburzenia dotyczące siekaczy wraz z opisami przypadków. Opiszemy mechanikę przemieszczania kłów oraz diagnozowanie, prewencję i leczenie zatrzymania tych zębów. Szczegółowo zanalizujemy przeciwstawne postępowanie z usuwaniem i nieusuwaniem przedtrzonowców. Zajmiemy się pierwszymi i drugimi trzonowcami w odniesieniu do zakotwienia, dystalizacji oraz panowania nad wymiarem pionowym. Dokonamy również przeglądu aktualnego systemu drutów ortodontycznych. Niniejszy kurs ściśle nawiązuje do treści podręcznika autorstwa Dr Bennetta i Dr McLaughlina pt. “Orthodontic Management of the Dentition with the Preadjusted Appliance”. 

Dodatkowe informacje:

Zęby sieczne

    Omówimy problemy swoiste dla górnych przyśrodkowych i bocznych siekaczy oraz dolnych siekaczy. Zwrócimy uwagę na zagadnienia związane z urazem siekacza, hipodoncją, dopasowaniem zębów i rozbieżnością rozmiarów zębów.

Kły

    Omówimy najważniejsze kwestie angulacji (tip) i inklinacji (tork) kłów. Przedstawimy także postępowanie w przypadkach zablokowania i zatrzymania kłów.

Pierwsze przedtrzonowce

    Usuwanie pierwszych przedtrzonowców budziło kontrowersje od zarania ortodoncji. Szczegółowo przeanalizujemy sporne kwestie. Omówimy również wskazania do usunięcia pierwszych przedtrzonowców wyłącznie w łuku górnym.

Drugie przedtrzonowce

    Omówimy uzasadnienie, zalety i wady, a także technikę usuwania drugich przedtrzonowców.

Pierwsze trzonowce

    Podkreślimy znaczenie pierwszych trzonowców w odniesieniu do stabilizacji, dystalizacji i ekstrakcji. Omówimy postępowanie w przypadku braku pierwszych trzonowców lub ich uszkodzenia przez zmiany próchnicowe.

Drugie trzonowce

    Zajmiemy się znaczeniem drugich trzonowców w wymiarze pionowym i płaszczyźnie poziomej. Dokonamy przeglądu kontrowersji dotyczących usuwania drugich trzonowców.  Omówimy przypadki aby pomóc w uzyskaniu bardziej obiektywnego spojrzenia na zagadnienie.