Powikłania i niepowodzenia we współczesnym leczeniu ortodontycznym

 • Data: 4 czerwca 2022
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 1290 zł | Cena kursu do 31.03.2022: 1150 zł

Wykładowca:

 • Dr n. med. Beata Walawska

  Specjalista ortodonta, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Członek McLaughlin Alumni Study Club, Członek PTS, PTO, EOS , AAO i WFO.

  Odbyła liczne kursy krajowe i zagraniczne z zakresu stomatologii i ortodoncji, zarzadzania w ochronie zdrowia oraz prawa medycznego.

  Jako jedna z niewielu osób na świecie ukonczyła dwuletni program szkoleniowy Dr McLaughlina w jego praktyce w San Diego w Stanach Zjednoczonych (Two Year McLaughlin Program).

  Jest absolwentką 2-yera Face Program. Autorka i współautorka prac i felietonów w dziedzinie stomatologii, ortodoncji oraz prawa medycznego. Tłumaczka i redaktorka książek

  z zakresu stomatologii i ortodoncji, m.in. najnowszej ksiazki dr Johna C. Bennetta i Richarda P. McLaughlina „Podstawy mechaniki leczenia ortodontycznego”.

  Wykładowca na sympozjach i szkoleniach dla lekarzy dentystów, techników dentystycznych oraz asystentek i higienistek stomatologicznych.

   

Tematyka:

Leczenie ortodontyczne, podobnie jak każda inna terapia, niesie ze sobą ryzyko uzyskiwania wyników innych niż uprzednio zakładane.
Problematyka powikłań i niepowodzeń w medycynie staje się coraz częściej poruszanym tematem a zarządzanie ryzykiem powstawania niepożądanych i niekorzystnych zmian po leczeniu staje się ważnym elementem pracy lekarza dentysty. Lekarz powinien pamiętać
o możliwości powstania niepowodzenia w leczeniu oraz liczyć się z ewentualnością powikłań (które są od niego niezależne).
Celem szkolenia jest omówienie typowych powikłań oraz przyczyn niepowodzeń i błędów w leczeniu ortodontycznym.

PROGRAM KURSU:
1. Resorpcje korzeni zębów związane z leczeniem ortodontycznym:
- ocena ryzyka przy różnej morfologii korzeni
- minimalizowanie resorpcji korzeni podczas leczenia
- monitorowanie stanu korzeni podczas leczenia
- postępowanie w przypadkach nasilonych resorpcji
2. Odwapnienia szkliwa, próchnica i martwica zębów:
- ocena czynników ryzyka
- leczenie pacjentów ze zwiększoną skłonnością do odwapnień
- postępowanie po zdjęciu aparatów ortodontycznych.
3. Leczenie ortodontyczne a stan przyzębia:
- wpływ leczenia na powstawanie recesji dziąseł
- wpływ leczenia na utratę kości wyrostka zębodołowego
4. Ortodontyczne błędy medyczne o charakterze merytorycznym związane bezpośrednio z procesem diagnostycznym, planowaniem i samym prowadzeniem leczenia (szczególnie w sytuacjach trudnych - sprowadzanie zębów zatrzymanych, leczenie interdyscyplinarne).
5. Typowe niepowodzenia w leczeniu ortodontycznym, które mogą być spowodowane błędami medycznymi, brakiem należytej staranności oraz brakiem kwalifikacji lekarza prowadzącego leczenie.