Leczenie interdyscyplinarne - zaawansowany kurs ortodontyczny

 • Data: 18-19 października 2019
 • Miejsce: Warszawa
 • Cena: 1990 zł

Wykładowcy:

 • Dr Paolo Casentini

  Posiada dyplom Wydz. lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Mediolańskiego w Mediolanie Jest członkiem ITI (Intenational Team for Implantology) i koordynatorem Study Clubu ITI w Mediolanie. Prezes Sekcji Włoskiej ITI. Aktywny członek IAO, Italian Academy of Osseointegration. Członek SIDP, Włoskiego Towarzystwa Periodontologicznego, członek AIOP, Włoskiej Akademii Protetyki, Autor lub współautor prac naukowych z dziedziny implantologii i chirurgii regeneracyjnej opublikowanych w międzynarodowych pismach recenzowanych. Do jego głównych zainteresowań należą aspekty chirurgiczne i protetyczne implantologii, periodontologii i protetyki w przypadkach zawansowanych i stawiających wyzwania estetyczne.
  Przeprowadził wiele wykładów z tych dziedzin w ponad 40 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej, Azji oraz w Stanach Zjednoczonych.

 • Dr Vittorio Cacciafesta

  Ukończył studia stomatologiczne na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu we Włoszech. W latach
  1995-1996 był pracownikiem naukowym w Katedrze Ortodoncji na Uniwersytecie Humboldt
  w Berlinie, Niemcy. Specjalizację i tytuł Master of Science w dziedzinie ortodoncji otrzymał w Royal Dental College
  na Uniwersytecie w Aarhus, w Danii. Był wykładowcą na Wydziale Ortodoncji Uniwersytetu Aarhus i Uniwersytetu
  Temple w Filadelfii, USA. Od 1999 r. do 2009 r. był adiunktem Zakładu Ortodoncji Uniwersytetu Padvia
  we Włoszech.
  Do tej pory opublikował ponad 100 artykułów, 2 książki i 4 rozdziały. Jest współredaktorem „Ortodonzia Clinica”
  i „Progress in Orthodontics”, a także recenzentem “American Journal of Orthodontics and Dentofacial
  Orthopedics”, „Angle Orthodontist”, „European Journal of Orthodontics”, „Journal of Clinical Orthodontics”, “Journal
  of Orthodontics”, „Orthodontics and Craniofacial Research”, „Ortognatodonzia Italiana”.
  Do jego zainteresowań klinicznych należą: leczenie dorosłych, biomechanika, ortodoncja lingwalna oraz leczenie
  interdyscyplinarne.
  Wykłada w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej oraz Afryce.

Tematyka:

Jako uczestnik niniejszego kursu ortodontycznego otrzymasz narzędzia, techniki oraz pewność pozwalającą na bezpośrednie podjęcie leczenia trudnych przypadków we własnym gabinecie. Poznasz podstawy leczenia ortodontycznego aparatami cienkołukowymi i zrozumiesz znaczenie biomechaniki w poszczególnych fazach leczenia.
Dowiesz się, jakie są zastosowania kliniczne i ograniczenia rozmaitych aparatów ortodontycznych oraz systemów zamków samoligaturujących.
Poznasz znaczenie terapii interdyscyplinarnych, starannej diagnozy oraz właściwej kwalifikacji pacjentów do leczenia aparatami cienkołukowymi opartymi na zamkach konwencjonalnych lub samoligaturujących, z użyciem mini-implantów lub bez nich, z ekstrakcjami lub bez nich oraz z udziałem chirurgii ortognatycznej lub bez niej.
Nauczysz się współpracy z dentystami ogólnymi w zakresie alokacji przestrzeni pod implanty, innych wymagań związanych z implantacją, wskazań do augmentacji kości, zabiegów dziąsłowo-śluzówkowych i optymalizacji wyniku leczenia ortodontycznego za pomocą licówek.

 

Terapia interdyscyplinarna a wielodyscyplinarna

 • Jak łączyć implanty protetyczne z leczeniem ortodontycznym
 • W jaki sposób integrować leczenie periodontologiczne i ortodontyczne
 • Jak integrować leczenie ortodontyczne i protetyczne
 • Kontrola torku w etapie końcowym: jakiej wiedzy potrzebujemy