W systemie dwuczęściowego implantu transfer (micro gap) pomiędzy koroną a łącznikiem jest przeniesiony z zewnętrznej krawędzi bardziej do środka za pomocą platform switching. Dzięki temu średnia biologiczna szerokość 2.0-2.5 mm nie powinna sięgać dołu wyłącznie pionowo, ale odchylać się do środka w poziomie o rozmiar offsetu wspornika na interfejsie implantu.

Z perspektywy klinicznej oczekuje się bardziej stabilnego poziomu wyrostka zębodołowego przy mniejszym remodelowaniu. Obecnie prawie wszyscy uznawani producenci implantów przeprowadzają liczne badania w zakresie platform switching.

Wszystkie implanty prowital mają tę samą geometrię wewnętrzną, która umożliwia „platform switching”. Dostępne są różnorodne komponenty protetyczne dla wszystkich zaleceń. (Rys. 1). Z jednej strony daje to możliwość homogenicznej, stabilnej podstawy implantu bez zagłębień, a z drugiej opcję użycia łączników o różnych średnicach (platform switching)
(Rys. 2).

                 

 

W odróżnieniu od innych systemów implantów system prowital oferuje następujące korzyści w zakresie platform switching:

  • „Consequent platform switching”: Wszystkie komponenty protetyczne o danej średnicy pasują do implantów o wszelkich innych średnicach. tj. śruby mocujące, śruby gojące, łyżki wyciskowe, łączniki oraz inne komponenty protetyczne, np. o średnicy 4.3 mm mogą być zastosowane na implancie o średnicy 5 mm
  • Nie ma potrzeby użycia adapterów czy innych dodatkowych komponentów
  • Przy użyciu systemu ZENO® Tec możliwe jest również wyprodukowanie pojedynczych łączników w stylu platform switching bez konieczności użycia specjalnych komponentów

 

Tabela pokazuje, że generalnie wszelkie kombinacje dopasowania są możliwe, jednakże platform switching ze wspomnianymi wcześniej wynikami klinicznymi jest osiągany w kombinacjach z +.

  Implant Ø 3.5 mm Implant Ø 4.3 mm Implant Ø 5.0 mm
Łącznik Ø 3.5 mm 0 + +
łącznik Ø 4.3 mm 0 +
Łącznik Ø 5.0 mm 0
  • wynik 0: Brak offsetu poziomego, łącznik i implant mają taką samą średnicę.
  • wynik -: Platform switching „negatywne”; łącznik wystaje w kierunku poziomym, gdyż jego średnica jest większa niż średnica implantu. Jednakże ogólnie komponenty mogą być łączone w taki sposób.
  • wynik +: Platform switching „pozytywne” lub prawdziwe; Średnica łącznika jest mniejsza niż średnica implantu.