Wskazówka:
Wszystkie śruby muszą być ponownie zaciśnięte z odpowiednim torque po minimum 5 minutach!

Użycie Wartość
Śruba uszczelniająca do implant zaciskana ręcznie
Śruba uszczelniająca do lącznika polączonego belką zaciskana ręcznie
Śruba gojąca 20 Ncm
Łącznik tymczasowy – PEEK 20 Ncm
Łącznik
Standardowy łącznik prosty
Standardowy łącznik, kąt 15°
Łącznik uniwersalny
Łącznik złoto-plastik
30 Ncm
Łącznik połączony belką 30 Ncm
Bar base
Bar base Laser spawalny
Bar base cast on
Bar base burn out
20 Ncm
Łącznik kulisty 30 Ncm
Locator® 30 Ncm
Macierz wewnętrzna - łącznik kulisty
użyj klucza torque do macierzy łącznika kulistego
7 Ncm