Powierzchnia
Implanty prowital posiadają trawioną kwasem powierzchnię ułatwiającą gwałtowną osseointegrację. Mikronierówności na powierzchni implantu sięgają do platformy implantu.

Średnice i długości implantu
System prowital oferuje implanty o trzech średnicach: 3.5 mm, 4.3 mm oraz 5.0 mm i o czterech długościach: 7.5 mm (jedynie dla Ø 4.3 mm i 5.0 mm), 9 mm, 11 mm, 13 mm oraz 15 mm.

Wskazania
Implanty prowital mogą być używane zarówno do implantacji natychmiastowej jak i późnej. Średnicę i długość implantu należy dobrać do istniejących uwarunkowań kości. Implantacja może być jednoetapowa z gojeniem transgingival lub dwuetapowa z gojeniem ukrytym. Implantacja natychmiastowa jest możliwa w zależności od wskazań i oceny lekarza.

Prowadnice implantu, wkręty
Wszystkie prowadnice implantów oraz wkręty spełniają normy ISO i mogą być używane zarówno przy implantacji ręcznej jak i przy użyciu silnika. Komponenty umieszczane są za pomocą manualnego adaptera i zaciskane z określonym torque.

Wiertła chirurgiczne
System prowital oferuje wyłącznie wiertła przeznaczone dla pojedynczego pacjenta. Są one sterylizowane za pomocą promieniowania gamma. Dzięki temu nie ma potrzeby przeprowadzania czasochłonnej utylizacji i dokumentacji. Wiertła posiadają bardzo wysoką wydajność cięcia.

Pobieranie wycisków
System obejmuje dwa sposoby pobierania wycisków (metodą łyżki otwartej i metodą łyżki zamkniętej). W przypadku rozbieżnych osi implantu lub funkcjonalnego pobierania wycisków zalecamy użycie metody łyżki otwartej.

Śruby gojące
Śruby gojące oferowane są w dwóch różnych geometriach (cylindrycznej, szerokiej) dla procedur jedno- i dwuetapowych w zależności od zaleceń.

Geometria wewnętrzna
Wszystkie implanty prowital mają tę samą geometrię wewnętrzną, która umożliwia „platform switching”. Dostępne są różnorodne komponenty protetyczne dla wszystkich zaleceń.

  • Łącznik tymczasowy - PEEK
  • Łącznik standardowy prosty / z 15° kątem wychylenia z ramieniem obwodowym na dwóch poziomach (1.5 mm, 3 mm)
  • Łącznik uniwersalny do przygotowywania personalizowanego ramienia obwodowego lub koron teleskopowych
  • Łącznik ze złota i plastiku dla personalizowanej produkcji łącznika przy użyciu stopu metalu szlachetnego
  • Tytanowa podstawa dla CAD/CAM do produkcji personalizowanych implantów ceramicznych
  • Łączniki połączone belką i łączniki kuliste w trzech wariantach wysokości
  • „Locator®”* w czterech wariantach wysokości

*Wyprodukowane przez Zest Ancors Inc., 2061 Wineridge Place Escondido, CA 92029 USA