2018/10/12

FACE Meeting w Wiedniu

2018/10/12

Grand Ortho podczas 21 Zjazdu PTO we Wrocławiu

2018/10/12

Kurs Nazan Kucukkeles w Poznaniu

2018/06/20

Grand Ortho dystrybutorem Forestadent Implants

2018/06/18

Kurs Prof. Ravi Nanda w Krakowie!

2018/06/06

Grand Ortho sponsorem 21 Zjazdu PTO i 3 Kongresu PTTO!